Οκτώ Τοπικές Ομάδες Υγείας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Οκτώ Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) θα λειτουργήσουν στο Νότιο Αιγαίο με χρηματοδότηση 7,34 εκατ. € από ευρωπαϊκούς της Περιφέρειας για την πρόσληψη προσωπικού, όπως ανακοίνωσε χθες ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Συγκεκριμένα, στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των ΤΟΜΥ του Νοτίου Αιγαίου, κατευθύνεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, το σύνολο των πόρων, ύψους 7,34 εκατ. €, της Πράξης “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του προσωπικού που θα προσληφθεί, μέχρι και τις 31/12/2023. Η δημόσια επιλέξιμη δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 7.344.519,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Πράξη αφορά την απασχόληση του προσωπικού στις 8 ΤΟMΥ που προβλέπονται στο Νότιο Αιγαίο, από την ημερομηνία έναρξης αυτής (18/01/2020) και για διάρκεια λειτουργίας 36 μηνών (31/12/2023), με δυνατότητα παράτασης.
Ο αρχικός σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας προβλέπει για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη λειτουργία 8 ΤΟΜΥ, με φορέα λειτουργίας τη 2η ΥΠΕ, στα νησιά Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Νάξο και Σύρο (3 σε Ρόδο, 2 σε Κω και από ένα σε Κάλυμνο, Σύρο και Νάξο) και ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 28.560 άτομα.

Ήδη λειτουργεί η ΤΟΜΥ της Κω, στελεχωμένο επί του παρόντος με 4 άτομα, για τα οποία η δαπάνη, από 18/01/2020, καλύπτεται μέσω της εν λόγω Πράξης.
Κάθε ΤΟΜΥ θα στελεχωθεί με 11 άτομα προσωπικό, δηλαδή αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν συνολικά μέσω της Πράξης, ανέρχεται σε 88.

Οι ΤΟΜΥ έχουν στόχο τη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού με εξωστρεφή λειτουργία των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την ολιστική ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την έμφαση στην πρόληψη των νόσων και στην αγωγή και προαγωγή της υγείας της κοινότητας.

Δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης: «Σε μια πολυνησιακή Περιφέρεια όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, η Υγεία παραμένει η μεγαλύτερη πηγή αγωνίας για τους κατοίκους των νησιών μας και για μας, πρώτη προτεραιότητα. Ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός στο καθ' ύλιν αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, με το να βρίσκουμε λύσεις και πόρους χρηματοδότησης, για την κάλυψη των αναγκών και την ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών μας. Στην πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται η απόφασή μας για ένταξη της σχετικής πράξης της 2ης ΥΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού 7.344.519,00 ευρώ, στο Περιφερειακό μας Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι το σύνολο των πόρων οδηγείται στην πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού όπου εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες ανάγκες».

Η Πράξη “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, εντάσσεται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020” ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Τέλος, ο κ. Χατζημάρκος δεν παρέλειψε να καυτηριάσει και την απροθυμία που επιδεικνύουν οι γιατροί για να έρχονται στην περιοχή μας.

Είπε συγκεκριμένα:
«Γνωρίζω από τις συζητήσεις μας με τους υπεύθυνους τόσο της 2ης ΥΠΕ όσο και του Υπουργείου, ότι υπάρχει μία απροθυμία γενικά, και γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού,  να υπηρετήσουν στα νησιά μας.

Και αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο, το οποίο θα πρέπει να το διαγνώσουμε σωστά και να το απαντήσουμε.

Γιατί είναι κρίμα πραγματικά, με μεγάλη δυσκολία και μεγάλους αγώνες, να εξασφαλίζουμε πολύ σημαντικούς πόρους για να καλύψουμε ανάγκες των νησιών που είναι απολύτως πραγματικές  και μετά στις σχετικές προσκλήσεις των φορέων όπου γίνονται οι προσλήψεις, να μην υπάρχει ενδιαφέρον.

Αυτό πρέπει να το δούμε σε συνεργασία καταρχήν με το Υπουργείο αλλά βεβαίως και με τους Κοινοβουλευτικούς μας γιατί  φαντάζομαι πως στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού ή στην αγωνία μας να βρούμε τη λύση, θα πρέπει να υπάρξει και νομοθετική παρέμβαση.