Έργα για την ύδρευση στο Καστελόριζο

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΝΠ), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος λειψυδρίας στο Καστελόριζο, χρηματοδότησε και εκτέλεσε έργα αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης στο νησί, συνολικού προϋπολογισμού 73.532 ευρώ.

Τα έργα ξεκίνησαν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της ΓΓΑΝΠ το Δεκέμβριο του 2019, ολοκληρώθηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου του 2020 σε δύο φάσεις και παραλήφθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Μεγίστης στις 17 Φεβρουαρίου 2020. 

Ειδικότερα, έγινε προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στεγανοποίησης, συντήρησης και επισκευής 3 υδατοδεξαμενών. Έγιναν, επίσης, εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης του εξοπλισμού διασύνδεσης των τριών υδατοδεξαμενών, ώστε το υδραγωγείο του νησιού να τροφοδοτείται από υδατοδεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 1.700 κ.μ. πόσιμου νερού.

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προχωρεί, επίσης, στην προμήθεια και εγκατάσταση μίας νέας μεταλλικής υδατοδεξαμενής 300 κ.μ. στο υδραγωγείο του νησιού στη θέση Αγίας Τριάδας, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα του Δήμου ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ύδρευσης και κατά τη θερινή περίοδο.