Παράταση στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΚΕΚ Δήμητρα για ξενοδοχοϋπαλλήλους της Ρόδου

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου αναφέρει τα εξής:

Παράταση δόθηκε στην υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΚΕΚ Δήμητρα.

Υπενθυμίζουμε ότι τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους, εποχιακά εργαζόμενους (ξενοδοχοϋπάλληλους, οικοδόμους κλπ) και εργαζόμενους επιχειρήσεων (με λιγότερους από 50 εργαζόμενους).

Απαραίτητα προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευόμενος να έχει περισσότερα από 50 ένσημα το έτος 2018.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν είναι:

  •  Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων –ΥΛΗ ΕΦΕΤ (με δυνατότητα πιστοποίησης)
  •  Πρώτες βοήθειές και Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας – Πυρασφάλεια
  •  Εξυπηρέτηση πελατών – Αποτελεσματική αντιμετώπιση παραπόνων και
  •  Οροφοκομία

Οι εργαζόμενοι που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο πέρα από την βεβαίωση παρακολούθησης, θα επιδοτηθούν με 5,00€/ώρα (συνολική αμοιβή καταρτιζόμενου 40ώρες* 5,00€ =200.00€). Διευκρινίζουμε ότι η επιδότηση δεν επηρεάζει τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας αλλά ούτε επιβαρύνει φορολογικά τους καταρτιζόμενους.

Η υποβολή των αιτήσεων για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο, πραγματοποιείται Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-16:00 στο γραφείο του Σωματείου Ξεν/λων Ρόδου (Στεφ. Καζούλη 30, εντός Εργατικού Κέντρου Ρόδου) με έως την 3η Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλοντας την αίτηση θα πρέπει να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

· Δήλωση Συμμετοχής - Υπεύθυνη δήλωση (παρέχονται στον χώρο μας)

· Αποδεικτικό τίτλου Σπουδών (απολυτηρίου, πτυχίου κλπ)

· Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα)

· Φωτοτυπία του τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού σημειώματος ή φωτοτυπία της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.

· Βεβαίωση ενσήμων από 01/01/2018 έως σήμερα. (Μπορούν να εκτυπωθούν στο Σωματείο μας μέσω του ΕΦΚΑ εφόσον προσκομίσετε κωδικούς Taxis Net, ΑΜΑ και ΑΜΚΑ) και

· Φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου (να φαίνεται το ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα, το όνομα του εκπαιδευόμενου.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα αρχίσει μετά τον Οκτώβριο του 2020 (ώστε να εξυπηρετηθούν και οι εποχιακά εργαζόμενοι).

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο μας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2241032220 E-mail: sksrodou@gmail.com

Facebook: Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου