Αλ. Βασιλικός: Αναμένουμε άμεσα μέτρα στήριξης των ξενοδοχείων

Άμεσα μέτρα στήριξης των ελληνικών ξενοδοχείων, στη βάση των προτάσεων που κατέθεσαν οι τουριστικοί φορείς, ζητά ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, με αφορμή τη ρητή αναφορά της Κομισιόν στον τουρισμό, όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, οι κανόνες βοήθειας της ΕΕ δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποζημιώσουν εταιρίες για ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα από εξαιρετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε κλάδου όπως η αεροπορία και ο τουρισμός.
Οι κανόνες αυτοί δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να λάβουν αποτελεσματική δράση για τη στήριξη των πολιτών και των εταιριών, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα κράτη-μέλη μπορούν να βοηθούν τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας και της ανάγκης για επείγουσα βοήθεια.
Τα κράτη-μέλη μπορούν να σχεδιάζουν κατάλληλα μέτρα στήριξης που ευθυγραμμίζονται με τους υπάρχοντες κανόνες της ΕΕ. Μπορούν να αποφασίσουν για τη λήψη μέτρων όπως την επιδότηση της εργασίας, την αναστολή πληρωμών εταιρικών και φόρων προστιθέμενης αξίας ή την κοινωνική συμβολή. Τα κράτη-μέλη, αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν, μπορούν να προσφέρουν οικονομική στήριξη απευθείας στους καταναλωτές, για παράδειγμα για υπηρεσίες που ακυρώθηκαν ή για εισιτήρια το κόστος των οποίων δεν επιστρέφεται από τις σχετικές επιχειρήσεις.
Η βασική δημοσιονομική αντιμετώπιση του κορωνοϊού θα προέλθει από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών-μελών, επισημαίνεται.