Κλειστά τα πάντα στην πόλη της Ρόδου!

H Ρόδος ήταν μία άδεια πόλη χθες λόγω της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού.

Μία εικόνα που σπάνια μπορεί κάποιος να δει: η πόλη χωρίς αυτοκίνητα και κόσμο. Κλειστά τα πάντα! 

Είχε όμως την ευκαιρία να αναδείξει τις πολλές ομορφιές της απαλλαγμένη από τα τροχοφόρα και την πολυκοσμία!

Β. Μ.