Βρούτσης: Δικαίωμα αναστολής συμβάσεων εργασίας για όσους πλήττονται

Σε εργαζομένους επιχειρήσεων των οποίων θα αναστείλουν οι συμβάσεις εργασίας τους λόγω πτώσης του τζίρου της επιχείρησης θα δοθεί το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ.

 Όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας  και Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται θα γνωστοποιηθούν από το υπουργείο Οικονομικών. Οι εργοδότες στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις συμβάσεις των εργαζομένων που αναστέλλονται έως τις 30 Μαρτίου και κατόπιν αυτό να επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

  Όσον αφορά το επίδομα Πάσχα, δίνεται στους εργοδότες η δυνατότητα να το καταβάλουν με το επίδομα αδείας το καλοκαίρι, ενώ αλλάζει η ημερομηνία καταβολής των συντάξεων για το μήνα Απρίλιο. Αναλυτικότερα οι διευκρινήσεις από τον  υπουργό Εργασίας είναι οι εξής:   

Αναστολή συμβάσεων εργασίας για πρώτη φορά για τους εργοδότες που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους ( βάσει ΚΑΔ)

 Ως έκτακτο μέτρο, για τους εργοδότες που μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους δίνεται η δυνατότητα υπαγωγή των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι που θα υπαχθούν στο καθεστώς αυτό γίνονται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού. Συγκεκριμένα:

1. Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινόμενου του κορονοϊού και για να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον, θα μπορούν με απόφασή τους, να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα προσδιοριστούν με βάση τους ΚΑΔ που θα ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών.

2. Το μέτρο αυτό, μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες στην οικονομία.

3. Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού, απαγορεύεται ρητά να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού της και σε περίπτωση που το πραγματοποιήσει η εκάστοτε απόλυση είναι άκυρη.

4. Με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό  θέσεων εργασίας, για το ισόποσο χρονικό διάστημα, με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

5. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όλοι οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι την 31.4.2020, ενώ οι εργοδότες πρέπει να προχωρήσουν σε δήλωσή τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέχρι 31/3/20.  στην ΕΡΓΑΝΗ εγγραφή

6. Το ποσό 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο.

7. Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να το γνωστοποιήσει ταυτόχρονα και στους εργαζόμενους του.

8. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,  θα αποκλείεται από την υπαγωγή του στα μέτρα αναστολής οφειλών, δόσεων και καταβολών προς το δημόσιο.

9. Ο εργαζόμενος για να λάβει την οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει στη συνέχεια να δηλώσει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τηρείται για αυτό τον σκοπό  στη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

·Δικαιούχοι των 800 ευρώ και οι απολυμένοι και όσοι εξαναγκάστηκαν να παραιτηθούν από την έναρξη της κρίσης του κορονοϊού 1η Μαρτίου 2020

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης επανέλαβε όσα είπε ο Πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι δεν θα εξαιρεθούν από το επίδομα των 800 ευρώ, όσοι απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από την 1η Μαρτίου και μετά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ οι καταγγελίες συμβάσεων ξεπέρασαν τις 117.000.

Δώρο Πάσχα

Με το επίδομα αδείας θα λάβουν χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα το επίδομα του δώρου Πάσχα ολόκληρο χωρίς περικοπές. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση: «Για να δώσουμε οξυγόνο στις επιχειρήσεις-εργοδότες, που δέχονται απίστευτη πίεση στη ρευστότητα τους και οι οποίες πρέπει να μείνουν όρθιες για την επόμενη μέρα μετά την κρίση που περνάμε, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να καταβάλουν το δώρο Πάσχα, στο σύνολό του και σύμφωνα με το νόμο, στους εργαζόμενους τους, το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας, χωρίς αυτή η αναβολή να επιφέρει κυρώσεις». Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί με την χρονική μετάθεσή του μεταφέρονται και οι ποινικές και άλλες κυρώσεις μη πληρωμής του στο νέο χρόνο καταβολής του.

Ο κ. Βρούτσης προέτρεψε όσους εργοδότες μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν κανονικά το δώρο να το κάνουν. Υπόχρεοι για την καταβολή του δώρου Πάσχα είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή πλήττονται με δραστική μείωση του τζίρου τους  ή λειτουργούν πλήρως και κανονικά. Για τις περιπτώσεις εργαζομένων που η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή, το δώρο Πάσχα καταβάλλεται αναλογικά, αφαιρουμένου του χρόνου αναστολής της σύμβασής του.

Καταβολή συντάξεων Απριλίου

Την Τρίτη στις 24 Μαρτίου θα ξεκινήσει η πληρωμή των συντάξεων για τους νη μισθωτούς ενώ λόγω μη συγχρωτισμού στα ATM των τραπεζών αλλάζουν οι ημερομηνίες καταβολής για τους δημοσίους υπαλλήλους. Μάλιστα σηνεταη απόφαση θα εγκριθεί από το Διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ.

Σε ότι αφορά τις κύριες συντάξεις του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 24 Μαρτίου αντί για τις 25 Μαρτίου, λόγω της αργίας ενώ και για τις  συντάξεις που θα πληρωθούν την Δευτέρα στις 30 Μαρτίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την Παρασκευή 27 Μαρτίου.   

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων:

-Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου

-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Μαρτίου

-Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Μαρτίου

-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Μαρτίου

-Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου

-Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 30 Μαρτίο

-Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου

-Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις την Πέμπτη 2 Απριλίου.

Πηγή: real.gr