Για τρίτη συνεχόμενη φορά απερρίφθη αίτηση χρηματοδότησης έργου του δήμου Λέρου, λόγω ελλειπών στοιχείων. Πρόκειται για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επισκεπτών νήσου Λέρου» με δημόσια δαπάνη 358.730,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. οικ. 6655/30-12-2010 Πρόσκλησης «Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών».

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά από τον περιφερειάρχη νοτίου Αιγαίου κ. Μαχαιρίδη, στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης επειδή ο Δήμος Λέρου δεν υπέβαλε ούτε τα στοιχειώδη δικαιολογητικά...

Ειδικότερα, η πρόταση απερρίφθη από τον περιφερειάρχη για τους κάτωθι λόγους:
Στο ερώτημα «-Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΔΑ και πιστοποιούν την πληρότητα και ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης» έλαβε αρνητική απάντηση διότι δεν υποβλήθηκαν η μελέτη, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη του διαγωνισμού.

Στο ερώτημα «-Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών οργάνων» έλαβε αρνητική απάντηση διότι δεν υποβλήθηκε Απόφαση του δ.σ. του Δήμου Λέρου για την υποβολή της πρότασης στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ο Δήμος Λέρου να απωλέσει χρηματοδότηση της τάξης των 358.730,00 ευρώ...
Πηγή: Leros.com.gr