Συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Σιαουλιάι της Λιθουανίας

Συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτωντου Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Σπύρου Συρόπουλου και του Αντιπρύτανη Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου  Σιαουλιάι της Λιθουανίας κ. Remigijus Bubnys πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 στο γραφείο του πρώτου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης του Αντιπρύτανη κ.  Bubnys στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσα από το Πρόγραμμα Erasmus+ και των συναντήσεων που είχε τόσο με την Κοσμητόρισσα της Σχολής κ. Έλενας Θεοδωροπούλου όσο και με τους Προέδρους των τριών Τμημάτων καθώς και τους καθηγητές εκπροσώπους κάθε Τμήματος στο Πρόγραμμα Erasmus.

Ας σημειωθεί ότι τα δύο ιδρύματα συνεργάζονται ήδη με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος). Το Πανεπιστήμιο Σιαουλιάι θεωρείται ένα από το πλέον έγκυρα για σπουδές Παιδαγωγικού περιεχομένου και το μοναδικό στη χώρα του με ειδικευμένες σπουδές στην Ειδική Αγωγή. Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου της Λιθουανίας εξέφρασε την επιθυμία συνεργασίας  τόσο με τα δύο παιδαγωγικά τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΠΤΔΕ, ΤΕΠΑΕΣ) όσο και με το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών σε θέματα διεθνών σχέσεων και αρχαιογνωσίας, στα πλαίσια λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση».

Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η αλληλοενημέρωση μεταξύ των ομολόγων των δύο Πανεπιστημίων επάνω σε θέμα σπουδών και ηδιερεύνηση δυνατοτήτων ανταλλαγής φοιτητών σε προπτυχιακό-μεταπτυχιακό επίπεδο, διενέργειας Πρακτικής Άσκησης και στις δύο χώρες,καθώς και ανταλλαγή καθηγητών για διδασκαλία και συμμετοχή σε κοινά προγράμματα έρευνας. Αποφασίστηκε η σύναψη Ιδρυματικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, για τη διευκόλυνση των παραπάνω συνεργιών.

Συνάντηση και με το Πανεπιστήμιο του Πρέσοφ της Σλοβακίας

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 ο Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Σπύρος Συρόπουλος συναντήθηκε με τον διδάσκοντα του Πανεπιστημίου του Πρέσοφ της Σλοβακίας κ. Vladislav Suvak.

Ο κ. Suvak διδάσκει αρχαία ελληνική φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο της ομώνυμης πόλης και για μερικές εβδομάδες θα διαμείνει στην πόλη της Ρόδου για να εμπλουτίσει την έρευνά του επάνω σε θέματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, και κυρίως στις διδασκαλίες του Αντισθένη, στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Βιβλιοθήκης του.

Με το κ. Συρόπουλο αντάλλαξαν απόψεις επάνω σε θέματα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος.