Συμμετοχή μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου σε ευρωπαϊκό  εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus +

Το 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου – Βενετόκλειο πρόκειται να συμμετάσχει από το τρέχον σχολικό έτος σε ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της δράσης  ΚΑ2 - Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (Οκτώβριος 2016 – Οκτώβριος 2018) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός από το 1ο ΓΕΛ Ρόδου, άλλα πέντε ευρωπαϊκά σχολεία  από την Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Πολωνία και Τουρκία, καθώς και το Πανεπιστήμιο Minho της Πορτογαλίας. Από κάθε σχολείο θα συμμετάσχουν 25 μαθητές και 5-10 καθηγητές.

Την παιδαγωγική ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος από ελληνικής πλευράς έχουν αναλάβει οι καθηγητές Αθανασόπουλος Παναγιώτης (συντονιστής), Αλεβίζου Βέρα, Γεωργαλλίδης Δημήτρης, Καράκιζα Χρυσάνθη, Μπλαδένη Άννη, Παπαμεντζέλου Δημήτρης, Τσιμπιδάκη Νίκη, Χαραλαμπίδη Μαρία και Χαραλαμπίδης Λεωνίδας.

Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Φέρνοντας ζωή στην τάξη: καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (“Bringing life into classroom: innovative use of mobile devices in the educational process”).

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα εργαστούν ομαδικά υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους σε σχεδιασμένες δραστηριότητες, διερευνώντας τις δυνατότητες της καινοτόμου χρήσης φορητών συσκευών, όπως τα κινητά τηλέφωνα ή τα tablets, ως βοηθητικών μέσων στη σχολική διαδικασία.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες καθηγητές θα επιμορφωθούν στη διδακτική αξιοποίηση των κινητών συσκευών μέσα στην τάξη, λαμβάνοντας μέρος σε αντίστοιχες δραστηριότητες με εκείνες των μαθητών.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα καταλήξουν στην παραγωγή συγκεκριμένων πνευματικών προϊόντων, όπως ηλεκτρονικό βιβλίο (ebook) με σχέδια μαθημάτων για τη χρήση κινητών συσκευών στη τάξη, ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία και θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του προγράμματος, βοηθητικό εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς κά.

Με βάση το σχεδιασμό του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν έξι εκπαιδευτικές συναντήσεις, μία σε κάθε χώρα.  Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν από κάθε σχολείο 5 μαθητές και 3-5 καθηγητές.
Οι μαθητές και οι καθηγητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με το ερευνώμενο θέμα, οι οποίες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του σχολείου υποδοχής, αλλά και επισκέπτονται τα αξιοθέατα της περιοχής  τους μαζί με τις αντιπροσωπείες των άλλων σχολείων.

Οι μαθητές θα φιλοξενούνται στα σπίτια των μαθητών της χώρας υποδοχής. Η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Φερεντίνο της Ιταλίας από 6 έως 12 Νοεμβρίου 2016.
Για περισσότερα, επισκεφθείτε τις σελίδες του προγράμματος στο facebook
https://www.facebook.com/groups/342904979394986/ και
https://www.facebook.com/BlicClic/ .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Erasmus + του 1ου ΓΕΛ Ρόδου
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΕΡΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΠΛΑΔΕΝΗ ΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ