Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γαϊδούρι στις Καλυθιές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Δεν εορτάζει
- Ο κ. Παύλος Γεωργιάδης δεν εορτάζει και ούτε δέχεται επισκέψεις.
- Ο κ. Παύλος Ιωακειμίδης δεν εορτάζει και ούτε δέχεται επισκέψεις.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Στον εορτάζοντα κ. Παύλον Σκούντζον Πολ. Μηχανικόν Δημοσίων Εργων του εύχομαι χρόνια πολλά.

Β.Κ.

ΦΟΡΤΗΓΟΝ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΚΙ ΕΦΟΝΕΥΣΕΝ ΟΝΟΝ
Προχθές και περί ώραν 2μ.μ. το υπ’ αριθ. 82363 φορτηγόν αυτοκίνητον ΔΧ οδηγούμενον υπό του Νικολή Γεωργίου ετών 34, παρά το 14ον χιλιόμετρον της Δημοσίας οδού Ρόδου-Αφάντου, παρέσυρε και εφόνευσε Ονον ανήκοντα εις την Αναστασίαν Σαββούλη, κάτοικον Καλυθιών Ρόδου. Υπό του Σταθμού Χωροφυλακής Αφάντου ενεργούνται τα δέοντα.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σήμερον το απόγευμα, δια του αεροπλάνου της γραμμής αφικνείται εις Ρόδον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Ο κ. Υπουργός θα δεχθή το εσπέρας διαφόρους επιτροπάς και πολίτας εις το Κεντρικόν Λιμεναρχείον προς εξέτασιν αιτημάτων των. Την πρωΐαν της αύριον ο κ. Κωτιάδης θα παραστή εις τους αγώνας δια τον εορτασμόν της Ναυτικής Εβδομάδος, το απόγευμα δε θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ν.Α.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δι’ εγκυκλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, παρεκλήθη το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου όπως καλέση τους συνταξιούχους του εν λόγω Ταμείου, να προσκομίσουν βεβαιώσεις της οικείας αστυνομικής αρχής, δια των οποίων θα πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος ή τα συνταξιοδοτούμενα μέλη της οικογενείας, ευρίσκονται εν ζωή ή η συνταξιοδοτουμένη χήρα σύζυγος εξακολουθεί να διατελή εν χηρεία, ή ότι τα συνταξιοδοτούμενα τέκνα, αδελφοί ή αδελφαί, παραμένουν άγαμοι. Αι εν λόγω βεβαιώσεις δέον όπως κατατεθούν το βραδύτερον μέχρι της 20ης Ιουλίου 1957. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται παρά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, Γραφείον Επιμελητείας.

ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Την Δευτέραν συνέρχεται εις συνεδρίασιν υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου το Συμβούλιον Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν επί τρεχούσης φύσεως ζητημάτων. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθή το θέμα της επιχορηγήσεως των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δωδεκανήσου δια τον μήνα Ιούνιον, ως και το θέμα της προκηρύξεως προς πλήρωσιν των κενών θέσεων των Αγροτικών ιατρών Τήλου και Καστελλορίζου.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Αύριον και ώραν 5ην απογευματινήν, η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου οργανώνει εις το Δημοτικόν Θέατρον Εορταστικήν Συγκέντρωσιν, κατά την διάρκειαν της οποίας θα απονεμηθούν ειδικά πτυχία, εις τους επιτυχόντας υποψηφίους βαθμοφόρους, οίτινες Προκαταρκτικής Εκπαιδεύσεως.
Εις την συγκέντρωσιν εκλήθησαν και αι Αρχαί.


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Φέρεται εις γνώσιν του Φιλοχρίστου κοινού ότι την προσεχή Δευτέραν 1ην του μηνός Ιουλίου άγει την επέτειον αυτού εορτήν ο εν Ρόδω Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων. Ο εσπερινός την Κυριακήν εσπέραν και την επομένην Θεία Λειτουργία θα τελεσθούν υπό της Α.Σ. του Μητροπολίτου μας κ. Σπυρίδωνος. Κατά τον εσπερινόν και την λειτουργίαν θα ψάλλη Βυζαντινός Χορός υπό την Διεύθυνσιν του κ. Ιωάννου Καστρουνή.

(Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής)