Ενημέρωση  για τις φυσικές καταστροφές από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στην έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών από τους πολίτες, θα προχωρήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Όπως αποφασίστηκε, εγκρίθηκε το ποσό των 7.960 ευρώ για την  έκδοση ενημερωτικού εντύπου 32 σελίδων και 4.000 τεμαχίων που θα διανεμηθεί στον πληθυσμό με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές οι οποίες μπορούν να απειλήσουν τις ζωές και τις περιουσίες τους καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν και οι ίδιοι στη μείωση της πιθανότητας εκδήλωσής τους.