Δυνατότητα να δουν τα γραπτά τους οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές αν πληρώσουν

Οι αιτήσεις των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους στις Πανελλαδικές υποβάλλονται από τους ίδιους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους κάθε χρόνο αποκλειστικά από 1 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο, στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Να δουν τρία γραπτά τους έναντι 50€ και περισσότερα από τρία έναντι 80€ μπορούν οι συμμετέχοντες των Πανελλαδικών, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας. Η επίδειξη των γραπτών αναμένεται να γίνει από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβρη.

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου στη Διεύθυνση που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή του e-Παραβόλου στον ΚΑΕ 3743, με ονομασία «παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων».

Το παράβολο ορίστηκε στα 50 ευρώ για την επίδειξη έως τριών γραπτών δοκιμίων και στα 80 ευρώ για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων.