Προτάσεις έργων Λιμενικών Υποδομών  για την Κάρπαθο

Εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης του ΣΠΕΜ (Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών, το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου υπέβαλε προτάσεις έργων βελτίωσης λιμενικών υποδομών, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να   αξιολογηθούν και να συμπεριληφθούν στο ΣΠΕΜ. Αναφορικά για το νησί της Καρπάθου προτάθηκαν:

• Ανακατασκευή Δικτύου  Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου (προϋπολογισμός 100.000,00)

• Ανακατασκευή περίφραξης του λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου.(90.000,00)

• Αντικατάσταση προσκρουστήρων λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου(95.000,00)

• Επισκευή και Ενίσχυση Καταστρώματος στη θέση πρυμνοδέτησης ακρομωλίου λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου (100.00,00).