Η ομάδα «Ταξιάρχης» της Συμαϊκής Αδελφότητας κατέκτησε την πρώτη θέση στην Αυστραλία

Η ΟΜΑΣ «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» ΤΗΣ ΣΥΜΑΪΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ - ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΣΙΔΝΕΫ (ιδ. Ανταπόκρισις). Η ομάς «Ταξιάρχης» της Συμαϊκής Αδελφότητος, η οποία έχει την έδραν της εις Σίδνεϋ μετέσχεν εις το διοργανούμενον κατ’ έτος υπό της Πανελληνίου Αθλητικής ομοσπονδίας Νέας Νοτίου Ουαλλίας ποδοσφαιρικόν τουρνουά εις το οποίον κατέβαλε την πρώτην θέσιν.

Εις το εν λόγω τουρνουά η ομάς του «Ταξιάρχου» έδωσε τέσσερις αγώνας εκ των οποίων εις μεν τους τρεις αγώνας ανεδείχθη νικήτρια με συντριπτικά σκορ εις δε τον άλλον εξήλθεν ισόπαλος.

Τα τεχνικά αποτελέσματα έχουν ως κάτωθι: Ταξιάρχης-Πανελλήνιος 9-0, Ταξιάρχης-Πανσαμιακός 6-0, Ταξιάρχης-ΑΣΤΡΟ 2-1 και Ταξιάρχης-Άτλας 0-0 ως φαίνεται εκ των ανωτέρω αποτελεσμάτων η Συμαϊκή ομάς με τον αέρα του νικητού ηγωνίσθη εξαίρετα οι δε ποδοσφαιρισταί της εκυριάρχησαν του αγωνιστικού χώρου.
Οι ταχύτατες εναλλαγές οι ωραιότατες σέντρες και το τεχνικό παίξιμο των ποδοσφαιριστών ενεθουσίασαν τους παρευρεθέντες φιλάθλους.

Πρωταγωνιστής των αγώνων ήτο ο αειθαλής σέντερ φορ της ομάδος Μ. Μαστροβασίλης γνωστός εις τους Ροδίους φιλάθλους διά το «καθαρό» παίξιμο όταν ηγωνίζετο εις τον Γ.Σ. Ατρόμητο Ρόδου.
Αρχηγός της ομάδος είναι ο Ν. Κεραμέας ο οποίος αγωνίζεται εις την θέσιν του αριστερού χαφ γνωστός εις Ρόδον όταν ηγωνίζετο εις την θρυλικήν ΑΕΠ προ του 1951.

Επίσης ηγωνίσθησαν άριστα οι ποδοσφαιρισταί Αθανασάκης Α. και ο τερματοφύλαξ Μίγκλης. Η ομάς του Ταξιάρχου εχρησιμοποίησε τους εξής ποδοσφαιριστάς:

Δ. Μίγκλη, Η.Μπουτσιάνην, Ν. Κεραμέα, Ι. Τουρούκη, Κ. Σμιθ, Μ. Γουδή, Μ. Μαστροβασίλη, Π. Τριάντη, Α. Αθανασάκη, Π. Χριστοδούλη, Ν. Κατσόγλου.

Η ομάς του Ταξιάρχη, ιδρύθη τον Μάιον του παρελθόντος έτους υπό της Συμαϊκής Αδελφότητος. Ως γνωστόν εις Σίδνεϋ ευρίσκονται καλώς εγκατεστημένοι πολλοί εκ Σύμης.

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο κ. Λεντάκης είναι δε και πρόεδρος της Συμαϊκής Αδελφότητος. Γ. Γραμματεύς ο κ. Σ.Δ. Βολονάκης, ταμίας ο κ. Κατσίκας έφορος ποδοσφαίρου ο κ. Ν. Τσιγκόλης και προπονητής ο κ. Ν. Πέττας.

Το έργον του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυσχερές διότι άπαντες οι ποδοσφαιρισταί εργάζονται εις διαφόρους εργασίας ελαφράς και βαρείας και δεν είναι εύκολον να συγκεντρωθούν δι’ ομαδικήν προπόνησιν.

Η εν λόγω ομάς ενετάχθη εις τας τάξεις της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας εις την οποίαν είναι εγγεγραμμέναι άπασαι αι Ελληνικαί ομάδες της Αυστραλίας.
Ως ανεκοινώθη ο Ταξιάρχης προσεχώς θα ιδρύση και τμήματα Κλασσικού αθλητισμού και καλαθοσφαίρας δεδομένου ότι πολλοί Δωδεκανήσιοι της Αυστραλίας επεδίδοντο εις τα εν λόγω σπορ.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
Χθες ανεχώρησεν αεροπορικώς επιστρέφων εις Αθήνας ο Ρόδιος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αγαπητός Τσοπανάκης. Ο κ. Τσοπανάκης, ο οποίος είναι εκ των σπουδαιοτέρων συγγραφέων της Δωδεκανησιακής λαογραφίας και εκ των σημαντικοτέρων καθηγητών Πανεπιστημίου της χώρας, παρέμεινεν εις Ρόδον επί μίαν περίπου εβδομάδα.

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΟΝΔΑ
Μεθαύριον Κυριακήν και ώραν 12ην μεσημβρινήν, οργανούται υπό της χριστιανικής Ενώσεως Νεανίδων Ρόδου εις την Ροδιακήν Λέσχην διάλεξις του διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα, με θέμα: Η Βυζαντινή γυναίκα. Η είσοδος θα είναι ελευθέρα.