Λεξιστορείν: Η προσήλωση!

Η λέξη προσήλωση έχει την σημασία της συγκέντρωση του βλέμματος ή της  εστίασης της σκέψης σ’ ένα θέμα.

Η λέξη (από το ρήμα προσηλώνω) είναι σύνθετη από την πρόθεση «προς» και το ουσιαστικό «ήλος», που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει το  καρφί.

Χαρακτηριστική είναι η γνωστή φράση φράση του Ευαγγελίου "επί τον τύπον των ήλων"(= στο αποτύπωμα, στο σημάδι των καρφιών). Η έννοια της λέξης   στη  σημερινή εποχή έχει μεταφορική  σημασία δηλώνοντας το "κάρφωμα", την προσοχή κι εστίαση σε κάτι.

Ανάλογη σημασιολογική ερμηνεία  έχουν κι οι λέξεις καθηλώνω, αλλά και ξηλώνω (με την αρχική έννοια του  ξεκαρφώνω).