Ο Δήμαρχος Λέρου διέκοψε  τις εργασίες εργολάβου του ΟΤΕ

Έσκαβαν τους δρόμους του οδικού δικτύου της Λέρου για λογαριασμό του ΟΤΕ, αφήνοντας ανοικτές λακκούβες για πάνω από 3 εβδομάδες κατά μήκος του κεντρικού οδικού άξονα, χωρίς καμία σήμανση και τήρηση στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας, με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος του νησιού κ. Μιχάλης Κόλιας να σταματήσει τις εργασίες του εργολάβου και να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα.

Η επιστολή του δημάρχου Λέρου προς την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ αναφέρει:
“Θέμα: Άμεση Διακοπή Εργασιών
Σχετ: Το αριθμ. 1766/20.4.2018 έγγραφό μας
Σε συνέχεια πρόσφατης επικοινωνίας μας και κυρίως κατόπιν του ανωτέρω σχετικού, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι εξακολουθείτε να μην τηρείτε την κείμενη νομοθεσία περί κατασκευής οδικών έργων και κυρίως τα απαιτούμενα εκ του νόμου μέτρα ασφαλείας. 

Επισημαίνουμε για πολλοστή φορά ότι δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα η απαιτούμενη άδεια του άρθρου 47 παρ. 3 ΚΟΚ, όπως επίσης δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας των άρθρων 9 και 47 του ΚΟΚ και της ΥΑ 6952/ΦΕΚ 420/Β/16.3.2011.
Κατόπιν τούτων εντέλλεσθε όπως διακόψετε άμεσα τις πάσης φύσεως εργασίες στο οδικό δίκτυο του δήμου Λέρου, εκτός από όσες είναι απολύτως απαραίτητες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Λέρου καλούνται να ενεργήσουν τα δέοντα για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ
Κόλιας Μιχάλης”