Ακαδημία Καλύμνου: Παρέμεινε πρόεδρος ο Τρικοίλης

Ο Μιχάλης Τρικοίλης πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τους συναδέλφους του στο διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας Καλύμνου και παρέμεινε στον προεδρικό θώκο. 

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Τρικοίλης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος: Κούρου Καλλιόπη
Γραμματέας: Κουτούζης Αντώνιος
Ταμίας: Κουλλιάς Εμμανουήλ
Μέλη: Τσένας Χρήστος, Κουλουριώτης Νικόλαος, Γιαννικουρής Ιωάννης
Αναπληρωματικά μέλη: Μάρθα Καλλιόπη, Ρογαλίδη Κατσοτούρχη Σεβαστή, Βεζυροπούλου Βαρβάρα.