Απολογισμός πεπραγμένων από τον Δήμο Καρπάθου

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4η του μηνός IOYΛIOY 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

"Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης για το έτος 2017."