Λεξιστορείν: Η  διελκυστίνδα!

Η λέξη δηλώνει ένα  άθλημα που παίζεται μεταξύ δύο ομάδων, οι οποίες τραβούν ένα σχοινί προσπαθώντας η μία να σύρει, να έλξει  την άλλη προς το μέρος της.

 Ήταν ένα ιδιαίτερα λαοφιλές άθλημα στην αρχαιότητα και  ολυμπιακό άθλημα από το 1900 μέχρι το 1924 όταν και καταργήθηκε λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.  

Ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ρήμα διέλκω = τραβώ, σύρω και την κατάληξη –ίνδα που ήταν συνηθισμένη σε παιδικά παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα π.χ. βασιλίνδα, οστρακίνδα  κτλ.