Λεξιστορείν: Το μυστρί!

Η λέξη δηλώνει το εργαλείο με τριγωνικό χαλύβδινο έλασμα και  λαβή, με το οποίο οι οικοδόμοι παίρνουν τον πηλό ή το κονίαμα και το χρησιμοποιούν στην τοιχοδομία.

Παράγεται από τους  τύπους μυστρίον και μύστρον (είδος κουταλιού παρόμοιο στο σχήμα με το μυστρί) που με τη σειρά τους ανάγονται στο ουσιαστικό μυστίλη = το τεμάχιο άρτου, στο οποίο έδιναν σχήμα κουταλιού και με το οποίο οι Αρχαίοι έτρωγαν τους ζωμούς τους.