Συνέλευση του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Δωδεκανήσου

Γενική Συνέλευση του Ελαιουργικού και Αμπελουργικού Συνεταιρισμού Δωδεκανήσου, “η Ένωση”, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου.

Θέματα της συνέλευσης είναι:
1. Εκλογή 7 Τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Α.Σ.Δ.
2. Εκλογή 3 Τακτικών μελών Εποπτικού Συμβουλίου Ε.Α.Σ.Δ.
3. Εκλογή 2 Αντιπροσώπων στην ΣΑΣΟΕΕ.
4. Εκλογή 1 Αντιπροσώπου στην ΚΕΟΣΟΕ.
5. Εκλογή 1 Αντιπροσώπου στην ΚΕΣΠΥ.