Ανοιχτοί και τα Σάββατα  οι αρχαιολογικοί χώροι

Κανονικά παραμένουν ανοιχτοί και επισκέψιμοι για το κοινό οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Σάββατα, ωστόσο δεν θα μπορούν να φιλοξενούνται εκδηλώσεις τη συγκεκριμένη ημέρα αφού οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού δεν πληρώνονται για την υπερωριακή εργασία τους το Σάββατο.

Μετά το σχετικό θέμα που δημιουργήθηκε και στη Ρόδο, όπως και πανελλαδικά, αξίζει να διευκρινιστεί ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, ποτέ δεν πληρώνονταν για την εργασία και την παρουσία τους στους αρχαιολογικούς χώρους πέραν του ωραρίου τους και όλοι βρίσκονταν εκεί εθελοντικά.

Τελευταία, το Υπουργείο μαζί με το Σωματεία τους, συμφώνησαν και εκδόθηκε μία Κοινή Υπουργική Απόφαση ώστε να παίρνουν κάποια αποζημίωση για την υπερωριακή τους απασχόληση. Το θέμα είναι, όμως, σε πανελλαδικό επίπεδο, ότι υπάρχει ένα νομικό κώλυμα για να γίνεται αυτό και το Σάββατο.

Έτσι, θα συνεχίσουν να εργάζονται στους χώρους ευθύνης του Υπουργείου και τα Σάββατα, στο πλαίσιο όμως του ωραρίου τους. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχαιολογικοί χώροι είναι ανοιχτοί, και την ημέρα αυτή μέχρι τις 8:00 το βράδυ. Όμως, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και κατ’ επέκταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, δεν θα απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους το Σάββατο.

Δηλαδή, οι χώροι αυτοί, όπως είναι το Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου, το Καστέλο, το Αρχαίο Στάδιο, το Κατάλυμα της Ισπανίας, που συνήθως φιλοξενούνται εκδηλώσεις κατά τη θερινή περίοδο, θα είναι κανονικά επισκέψιμοι και τα Σάββατα, όμως, δεν θα μπορούν να φιλοξενούνται εκδηλώσεις, τουλάχιστον αυτές που είναι ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι αυτό αποφασίστηκε προς το παρόν, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, ωστόσο δεν αποκλείεται να ξεπεραστεί το νομικό κώλυμα.