«Παγώνουν» οι υποθέσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

«Παγώνουν» από τα αρμόδια δικαστήρια και της περιοχής μας, οι υποθέσεις που αφορούν δάνεια που έχουν λάβει συμπολίτες σε ελβετικό φράγκο, εν αναμονή της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία και θα κρίνει  το ζήτημα της καταχρηστικότητας ορισμένων όρων, που περιέχονται στις δανειακές συμβάσεις σε ελβετικό φράγκο.

Όπως είναι γνωστό, το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ. αριθμ. ΑΠ 884/ 2018 απόφασή του έκρινε, ότι δημιουργείται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος και είναι αναγκαίο να παραπεμφθούν στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η υπόθεση αναίρεσης, που είχε ασκηθεί κατά απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης με την απόφασή του αυτή είχε απορρίψει ως μη νόμιμη αγωγή, με την οποία δανειολήπτης είχε ζητήσει, αφενός να αναγνωριστεί ότι είναι άκυρος, ως καταχρηστικός ο όρος καταρτισθείσας δανειακής σύμβασης σε ξένο νόμισμα (Ελβετικό Φράγκο) και να αναγνωρισθεί ως μόνη ισχύουσα ρήτρα μετατροπής σε ευρώ του οφειλομένου στο ξένο νόμισμα ποσού, η συναλλαγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμιεύσεως του δανεισθέντος ποσού.

Κατά της απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης, η οποία εξετάστηκε από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο και εν συνεχεία παρέπεμψε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Ωστόσο η εξέλιξη αυτή, είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσουν» οι όποιες υποθέσεις εκκρεμούν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, το οποίο και αναβάλλει τις συζητήσεις των υποθέσεων έως την οριστική έκδοση απόφασης της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το ζήτημα, για το οποίο παραπέμφθηκε με την υπ. αριθμ. 884/2018 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του ανωτάτου ακυρωτικού Δικαστηρίου.