Χριστοφής Κορωναίος: Στο εξωτερικό έχω μάθει να δουλεύω οργανωμένα

Tης
Μαρίας Κωβαίου
στην «Καθημερινή»

Γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Νίσυρο αλλά οι σπουδές του τον ταξίδεψαν στην Αµερική, και συγκεκριµένα στο πανεπιστήµιο Κολούµπια της Νέας Υόρκης, όπου απέκτησε το πτυχίο, το µεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στη σχολή χηµικών µηχανικών. Εκεί πέρασε τα πιο «όµορφα και δηµιουργικά» χρόνια της ζωής του, ως φοιτητής και αργότερα ως καθηγητής, µέχρι το 1998, όταν η νοσταλγία για την πατρίδα και κυρίως για τον τόπο καταγωγής του τον έφερε πίσω στην Ελλάδα.

Ο Χριστοφής Κορωναίος είναι σήµερα αναπληρωτής καθηγητής στο πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας στην έδρα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και ∆ιαχείρισης Ενέργειας, διδάσκει το µάθηµα Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ, και γράφει σε επιστηµονικά περιοδικά. Δεν σταµατά, όμως, εκεί. Από το 2014 βρίσκεται στο τιµόνι του ∆ήµου Νισύρου, ενός µαγευτικού νησιού που αποτελεί απάγκιο για τους ταξιδιώτες, παρουσιάζει, ωστόσο, πολλαπλές προκλήσεις για έναν δήµαρχο, και δη έναν δήµαρχο µε οικολογικές ανησυχίες.

Πώς καταφέρνετε να ισορροπείτε µεταξύ της επιστήµης σας και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η θέση σας;
Έχω συνεργάτες που µε βοηθούν, και τους ευγνωµονώ για αυτό. Θεωρώ, όµως, πως η σταθερή ενασχόλησή µου µε την επιστήµη µου µε κρατά ζωντανό µέσα στα πολλά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν καθηµερινά στον δήµο.

Προβλήµατα, όπως;
Τα περισσότερα άπτονται της οικολογικής ανάπτυξης της Νισύρου και της προστασίας του περιβάλλοντός της. Στον δήµο προσπαθούµε, µεταξύ άλλων, για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης µονάδας βιολογικού καθαρισµού, που θα παραγάγει νερό για άρδευση από τα υγρά απόβλητα, αλλά και την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης του οικισµού του Μανδρακίου για να µπορέσει να υπάρξει συνεχής ροή νερού (κάτι αυτονόητο για τα περισσότερα µέρη της Ελλάδας). Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτελεί µεγάλη πρόκληση για την παραγωγή πόσιµου νερού, ώστε να υπάρξει καθαρή ενέργεια µε χαµηλό κόστος. Αυτό είναι κάτι που ήδη µελετάµε µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ώστε κάποια στιγµή να µπορούµε να µιλάµε για ένα νησί µε µηδενικούς ρύπους.

Θεωρείτε ότι η εµπειρία σας από τη ζωή στο εξωτερικό, σας έχει βοηθήσει στην αντιµετώπιση των παραπάνω προκλήσεων;
Στο εξωτερικό έχω µάθει να δουλεύω οργανωµένα και αυτό µε έχει βοηθήσει πολύ. Ταυτόχρονα όµως, επειδή γνωρίζω έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, πολλές φορές απογοητεύοµαι όταν συνειδητοποιώ πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις νοοτροπίες που έχουν βαθιές ρίζες. Για παράδειγµα, η ανακύκλωση, που θεωρώ ότι αποτελεί τη σηµαντικότερη πρακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι δύσκολο να γίνει καθηµερινό βίωµα για τους κατοίκους. Κάνουµε µεγάλη προσπάθεια, όµως απαιτείται µεγάλος αγώνας για να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα, που θα είναι καλό για ολόκληρη την κοινωνία.

Πέραν της οικολογικής ανάπτυξης, αποτελεί και η τουριστική ανάπτυξη ζητούµενο για τον δήµο;
Στον δήµο στοχεύουµε σε µία ήπια τουριστική ανάπτυξη,  η οποία είναι αναγκαία για να µπορέσει το νησί να διατηρήσει τον πληθυσµό του, αλλά και για να δοθούν ευκαιρίες στους νέους να παραµείνουν στον τόπο τους. Τον µαζικό τουρισµό δεν τον επιθυµούµε, γιατί έχει καταστροφικά αποτελέσµατα, τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία. Γι’ αυτό και είµαστε επιλεκτικοί στην τουριστική µας προβολή.

H επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου σάς ενδιαφέρει;
Σίγουρα µας ενδιαφέρει. Στη Νίσυρο, όµως, αυτή µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τον ιαµατικό τουρισµό και την έλξη επισκεπτών της τρίτης ηλικίας, που µπορούν να ταξιδέψουν πέραν του καλοκαιριού. Η ανάπτυξη των ιαµατικών λουτρών θα αποτελέσει τον καταλύτη για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου στους δέκα µήνες τον χρόνο.

Μπορεί δηλαδή η Νίσυρος να οραµατίζεται ένα µέλλον ως ιαµατικός προορισµός;
Ως δηµιούργηµα του ηφαιστείου, η Νίσυρος είναι προικισµένη µε ιαµατικές πηγές, οπότε έχει, καταρχήν, τις γεωλογικές προδιαγραφές για να γίνει ιαµατικός προορισµός. Αυτό που µένει είναι να δηµιουργηθούν και οι κατάλληλες υποδοµές. Το δηµοτικό υδροθεραπευτήριο στο Μανδράκι, για παράδειγµα, µπορεί να κλείνει σχεδόν έναν αιώνα λειτουργίας, είναι όµως µόνο στοιχειωδώς εξοπλισµένο.

Επίσης, µόλις πέρυσι, καταφέραµε, µετά από δύο χρόνια συστηµατικών προσπαθειών µας, την επίσηµη αναγνώριση του φυσικού πόρου του Μανδρακίου ως ιαµατικού. Και αυτό ήταν ένα καλό πρώτο βήµα. Αυτή τη στιγµή, βρισκόµαστε στο τελικό στάδιο ενός διεθνούς διαγωνισµού που διενεργείται στο πλαίσιο Σ∆ΙΤ (Σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα), προκειµένου να βρεθεί ο ιδιωτικός φορέας ή ο επιχειρηµατίας που θα αναλάβει την επισκευή της µονάδας και τη δηµιουργία ξενοδοχειακών υποδοµών. Κάτι που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία µε τη δηµιουργία δεκάδων θέσεων εργασίας. Επίσης, εκτός από τα δηµοτικά λουτρά, υπάρχουν και τα Λουτρά Παντελίδη στους Πάλους. Εάν γίνει ανάπτυξη και των δύο µονάδων, τότε θα αλλάξει ο τουριστικός χάρτης της Νισύρου.

Το µοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιανής στον λόφο πάνω από το Μανδράκι.  (Φωτογραφία: © Shutterstock)
Το µοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιανής στον λόφο πάνω από το Μανδράκι. (Φωτογραφία: © Shutterstock)

Σκοπεύετε να εκµεταλλευτείτε τη γεωθερµία του νησιού και µε άλλους τρόπους;
Αν και η γεωθερµία είναι µια εναλλακτική πηγή ενέργειας άκρως ελκυστική, εµείς επιδιώκουµε την εκµετάλλευση µόνο των πεδίων χαµηλής ενθαλπίας, όπως είναι τα ιαµατικά λουτρά, και όχι την εκµετάλλευση του γεωθερµικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας (που χρησιµοποιείται µόνο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας). Αυτή θα οδηγούσε µε µαθηµατική ακρίβεια στην καταστροφή του περιβάλλοντος και δεν θα την επιτρέψουµε ποτέ.

Εκτός του ιαµατικού τουρισµού, ποιες άλλες εναλλακτικές µορφές τουρισµού υποστηρίζει το νησί;
Οι ηµερήσιοι επισκέπτες έρχονται κατ’ αποκλειστικότητα για να επισκεφτούν τον «Στέφανο», τον υδροθερµικό κρατήρα που αποτελεί µοναδικότητα σε όλο τον κόσµο. Οπότε, ο ηφαιστειακός τουρισµός είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένος. Αρκετά διαδεδοµένος είναι επίσης και ο θρησκευτικός τουρισµός, καθώς έχουµε σπουδαία µοναστήρια και ξωκλήσια. Παράλληλα, θα µπορούσε να αναπτυχθεί και ο περιπατητικός τουρισµός, µιας και η Νίσυρος διαθέτει µονοπάτια πολλών χιλιοµέτρων. Τα πρόβληµα µε αυτά, ωστόσο, είναι η συντήρησή τους γιατί αρκετά έχουν υποστεί ζηµιές από ανεπιτήρητα ζώα. Απαιτείται  η δηµιουργία δύο ή τριών µόνιµων θέσεων εργασίας, που στόχο θα έχουν αποκλειστικά τον καθαρισµό και την επισκευή των µονοπατιών. Εύχοµαι µε το τέλος των µνηµονίων να µπορέσει ο δήµος µας να διαθέσει χρήµατα από ιδίους πόρους για να προχωρήσει σε αυτή τη δράση.

Ποια είναι µερικά αγαπηµένα σας σηµεία στο νησί;
Επισκέπτοµαι διάφορα στέκια στο Μανδράκι, στους Πάλους, στον Εµπορειό και στα Νικιά για καλό φαγητό και καφέ. Επειδή ο ελεύθερος χρόνος µου είναι περιορισµένος, προσπαθώ να τον κατανέµω δίκαια µεταξύ των οικισµών. Η αγαπηµένη µου παραλία πάντως είναι οι Χοχλάκοι στο Μανδράκι.

Έναν φίλο που έρχεται πρώτη φορά στο νησί, πού θα τον πηγαίνατε;
Για µια επίσκεψη στο ηφαίστειο και σε όλους τους οικισµούς για βόλτα και για φαγητό. Επίσης σε ένα σηµείο που θεωρώ ότι είναι µοναδικό, το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στα Νικιά, με θέα 360°, όπου μπορεί κανείς να αγναντέψει το ηφαίστειο, τη θάλασσα, τη μοναδική φύση της Νισύρου, τα γύρω νησιά. Ενδιαφέρον έχουν επίσης τα πανηγύρια µας, όπως αυτά που γίνονται τον ∆εκαπενταύγουστο, αλλά και την Παρασκευή του Πάσχα, όταν η πομπή με την εικόνα της Παναγίας της Σπηλιανής γυρνάει όλους τους οικισμούς του νησιού.