Παράθυρο για σύνταξη  σε οφειλέτες εισφορών

Του
Τζώρτζη Ρούσσου
από την
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Ανοίγει ο δρόμος για να λάβουν σύνταξη όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία και αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές με αποτέλεσμα να μένουν, καίτοι υπερήλικες ή ανάπηροι, χωρίς εισόδημα.

Οπως διευκρινίζει σχετική εγκύκλιος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει, στο εξής, τα επιδόματα βαριάς αναπηρίας και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων ακόμη και στις περιπτώσεις ύπαρξης οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Κατά ρητή αναφορά δηλαδή στην εγκύκλιο, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσονται και άμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σύνταξη από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Το πρόβλημα των ασφαλιστικών οφειλών που εμποδίζει ασφαλισμένους να λάβουν σύνταξη αφορά κυρίως τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΑΕΕ. Με βάση τη σχετική νομοθεσία, για να λάβει κάποιος σύνταξη θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών του.

Σε περίπτωση που αυτές ανέρχονται σε ποσό κάτω από 20.000 ευρώ, τότε δίνεται η δυνατότητα λήψης σύνταξης και συμψηφισμού του οφειλόμενου ποσού με την παρακράτηση από τον συντάξιμο μισθό.
Ωστόσο αν κάποιος χρωστά πάνω από 20.000 ευρώ, τότε οφείλει να καταβάλει άπαξ το οφειλόμενο ποσό άνω των 20.000 ευρώ, αλλιώς δεν μπορεί να λάβει σύνταξη.
Η τμηματική εξόφληση λοιπόν επιτρέπεται αν οι οφειλέτες αποδεχθούν να γίνεται κάθε μήνα παρακράτηση από τη σύνταξή τους.
Από τη σχετική νομοθεσία προκύπτει η δυνατότητα εξόφλησης το πολύ μέσα σε 40 μηνιαίες παρακρατήσεις (επί αντίστοιχων καταβολών του συντάξιμου μισθού).

Μάλιστα αυτή η παρακράτηση ξεκινά όχι όταν θα λάβει ο οφειλέτης την οριστική σύνταξη, αλλά από την καταβολή της προσωρινής.
Τώρα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο ανοίγει για όλους αυτούς τους οφειλέτες που αδυνατούν να λάβουν τη σύνταξή τους ένα παράθυρο ώστε να πάρουν τη μικρή έστω σύνταξη των 360 ευρώ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε ανασφάλιστους άνω των 67 ετών.

Προϋποθέσεις
Σύμφωνα λοιπόν με τη διευκρινιστική εγκύκλιο, για να λάβει κάποιος τη συγκεκριμένη σύνταξη (ονομάζεται επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων), όπως και το επίδομα βαριάς αναπηρίας, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:
● να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του
● δεν λαμβάνει ή δεν δικαιούται να λάβει σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων, ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των 360 ευρώ

● διαμονή νόμιμη και μόνιμη στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης (τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής συνολικά για το πλήρες ποσό)
● ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 4.320 ευρώ ή οικογενειακό έως 8.640 ευρώ.
Ετσι η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί λόγο έλλειψης ασφαλιστικών προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης, αλλά αυτό δεν αφορά το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων (πρόκειται στην ουσία για σύνταξη) και το επίδομα βαριάς αναπηρίας.