Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου την Δευτέρα 24/09/2018 2018 και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οριοθέτησης ρέματος κατάντι φράγματος Σχοινά νήσου Καρπάθου εντός σχεδίου πόλεως.

2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανόρυξη δύο (2) διερευνητικών /παραγωγικών γεωτρήσεων στις θέσεις Απέρι και Μενετές του Δήμου Καρπάθου.

3. Έγκριση ανανέωσης παράτασης των συμβάσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ των δύο ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου με Κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001874 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

4. Έγκριση συμμετοχής σε Τουριστικές Εκθέσεις στο εξωτερικό του 2018.

5. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 154/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου.

6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου 2018.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2018.

8. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση παροχής Δημοτικού Φωτισμού και ΦΣ στην περιοχή Ανδριάντας της Τοπικής Κοινότητας Μενετών.

9. Τοποθέτηση μιας παροχής Δημοτικού Φωτισμού και τριών (3) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Σάνταλος Πηγάδια Καρπάθου.

10. Αντικατάσταση 123 φωτιστικών σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού σε υπάρχοντες στύλους στις Τ.Κ. Απερίου, Βωλάδος και Ολύμπου Δήμου Καρπάθου.

11. Αντικατάσταση και τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) φωτιστικών σωμάτων στη θέση Μεσοχωρίου του Δήμου Καρπάθου.

12. Τοποθέτηση μιας παροχής δημοτικού και τριών (3) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. Αρκάσας του Δήμου Καρπάθου

13. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Όλυμπος (θέση Πολυιατρείο).

14. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση έξι (6) Φωτιστικών Σωμάτων σε πέντε (5) νέους στύλους στην περιοχή Βρουτσάς, Πηγάδια Δήμου Καρπάθου.

15. Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Υδραυλικές Εργασίες στη Δημοτική Ενότητα Καρπάθου».

16. Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Φιλοξενία Επισκεπτών».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την παροχή της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου (Χρηματοδότηση από πυροπροστασία).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την παροχή της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου (Χρηματοδότηση από πυροπροστασία).

19. Ανάθεση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νισύριος Γεώργιος