Μικρά οδοιπορικά: Της Μαχάνης η βρύση

780.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙΑ ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΩΝΑ

Ήρχισε χθες η πληρωμή της α’ προκαταβολής σταφυλών. Χθες επληρώθη ο συνεταιρισμός Έμπωνας, ο οποίος έλαβεν ως α’ προκαταβολήν το ποσόν των 780.000 δραχμών.

ΜΙΚΡΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ: Της Μαχάνης η βρύση
Καθώς αφίνει ο ταξιδιώτης πίσω του την αμμώδικη ακρογιαλιά της Ιξιάς και το αυτοκίνητο παίρνει το δρόμο για το Καντυλί αντικρύζει κανείς δεξιά με νοτιοδυτική κατεύθυνση ένα δρομάκι που τον βγάζη σε μια παλιά βρύση με χωνευτικό νερό.

Είναι η ξακουστή βρύση της Μαχάνης που κρουναρίζει ένα δροσιστικό νεράκι άγιο δώρο για την δίψα όχι μόνον των οδοιπόρων αλλά και των ξένων και ντόπιων παραθεριστών που διαμένουν στους πύργους των Τριαντών.

Η βρύση της Μαχάνης έχει και αυτή την ιστορία της όπως όλα τα άλλα ανθρώπινα σημάδια και κτίσματα πάνω στη γη. Ιδού τι λέγει η παράδοση. Ζούσε πριν κάμποσα χρόνια στο χωριουδάκι Καντυλί μια τουρκάλα πλούσια.

Ήτανε χήρα του τσιφλικαγασή που ώριζε και διαφέντευε το μέρος εκείνο.

Ήταν πάρα πολύ πλούσια η χήρα χανούμισσα γιατί είχε στην κατοχή της όλα τα βεκίλικα χωράφια και τα λιόφυτα.

Τα χρόνια εκείνα καθώς λένε όοι περίτρομοι με σύγκορμη λαχτάρα εστράφηκαν με χέρια υψωμένα στους Αγίους και εζητούσαν προστασία από την μεγάλη αρρώστεια της πανούκλας που είχε απλωθή στον τόπο.

Τις τρομερές εκείνες ημέρες οι Χριστιανοί κατέφευγαν σε λιτανείες και πολλοί κάτοικοι της Ρόδου που καταφύγανε εκεί εγκαταλείποντας τα σπίτια τους στην χώρα έκαμναν προσευχές και δεήσεις στους Τρεις των οποίων το μοναστηράκι εσέβονταν πολύ Τούρκοι και Ρωμιοί.

Μα και η χανούμισσα Ουμαχάν (Μαχίνη) που με συγκλονιστική πίστη εστράφηκε με τα χέρια ψηλά στους

Τρεις αρχαγγέλους και δεήθηκε για την προστασία των παιδιών της παρεχώρησε ένα κτήμα της κοντά στο μοναστήρι.

Εχτός του παραχωρηθέντος κτήματος της διέταξε να χτισθή μια βρύση για να σβήνουν την δίψα τους οι διαβάτες Τούρκοι και Ρωμηοί.

Μια ασβεστόχτιστη δεξαμενή δέχεται και στερνιάζει το νερό και ένα σουλουντράνι κρουαναρίζει δροσερό κρυστάλλινο κάτω από την σκιάν υδροχαρών δένδρων. Οι διαβάτες που περνούν από κει και σβήνουν την δίψα τους ανιστορούν το θαύμα των τριών αι την πίστιν της Μαχάνης.

ΕΧΡΕΩΝΕ 3 ΔΡΧ. ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ
Υπό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου υπεβλήθη μήνυσις κατά του Διευθυντού του χορευτικού κέντρου “ΘΕΡΜΑΙ” διότι γενομένου Αγορανομικού ελέγχου εις το κέντρον του, διεπιστώθη ότι, ούτος προσέφερε εις πελάτας του ως κουβέρ χαρτοπετσέτας και εισέπραττε 3 δρχ. κατ’ άτομον, ενώ ως κουβέρ θεωρούνται πετσέτται εξ υφάσματος.

ΕΙΧΕ 4.700 ΚΙΛΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΦΟΡΤΙΟΝ
Υπεβλήθη μήνυσις κατά του Βαρέλλη Γεωργίου διότι: την 11-10-1968 και ώραν 9.45 κατελήφθη επί της ακτής Κανάρη να οδηγή φορτηγόν αυτοκίνητον και να έχη επ’ αυτού φορτίον μικτού βάρους 8.800 χιλ/μα. Το ωφέλιμον φορτίον του αυτοκινήτου είναι 2.000 χιλ/μα και το απόβαρον 2.100.

ΔΙΕΝΕΞΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟΥ
Δια τηλεγραφήματός του ο Σύλλογος Αρτοποιών Ρόδου προς το Ταμείον Αρτεργατών Ελλάδος διαμαρτύρεται δια την ανάρμοστον στάσιν αυτού, κατά του Προέδρου του Υποκαταστήματος του Ταμείου Αρτοποιών Ρόδου όστις εργάζεται αόκνως δια την εξυπηρέτησιν των ησφαλισμένων και δια τα συμφέροντα του ταμείου.

Δια του ιδίου τηλεγραφήματος οι αρτοποιοί παρακαλούν όπως ανακληθή το περιεχόμενον του εγγράφου άλλως εις ένδειξιν διαμαρτυρίας ο εκπρόσωπος των εις την διοικούσαν επιτροπήν θα αποχωρήση εκ των συνεδριάσεων.
Το εν λόγω τηλεγράφημα εκοινοποιήθη και προς τον Νομάρχην Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΓΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
Την 10.30 π.μ. εις το γήπεδο αθλοπαιδών το Πεισιρόδου θα λάβη χώραν αγών καλαθοσφαίρας μεταξύ των ομάδων Βενετοκλείου Γυμνασίου και Εμπορικής Σχολής.