Τα υπέρ και τα μειονεκτήματα  του Μεταφορικού Ισοδύναμου

Με παρέμβασή του, ο Πρόεδρος του 13ου Περιφερειακού Τμήματος Αν. Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναλύει τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας τόσο για τους απλούς πολίτες των νησιών, όσο και για τις νησιωτικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση σχετικά με την πρόσκληση των νησιωτών και των επιχειρήσεων των 49 νησιών που εντάσσονται στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» ξεκίνησε πριν λίγους μήνες και σκοπός της είναι η εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης προς τις νησιωτικές επιχειρήσεις, αναφορικά με το μεταφορικό κόστος, η άμβλυνση των προβλημάτων που δημιουργούνται στην επιχειρηματικότητα λόγω της νησιωτικότητας, η βελτίωση στην προσβασιμότητα στα νησιά, καθώς επίσης και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων.

Αρχικά, ο κ. Παναγιώτης Μπαρούτης επισημαίνει τα θετικά της πιλοτικής εφαρμογής της δράσης. «Η πλατφόρμα του Μ.Ι. που άνοιξε αρχικά για την υποβολή αιτήσεων από τους νησιώτες και στη συνέχεια για τις επιχειρήσεις, για να εγγράφονται, σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να αποκτήσουν τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (ΜΑΝ) που θα χρησιμοποιούν οι μεν νησιώτες στα πρακτορεία έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, οι δε επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων τους, στη συμπλήρωσή της είναι απλή, εύκολη στη χρήση και περιέχει κατανοητές πληροφορίες και η διαδικασία εγγραφής είναι σύντομη και δεν επιβαρύνει τον δικαιούχο με περιττές λεπτομέρειες», σημειώνει.

Τα μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις
Συνεχίζοντας με τα μειονεκτήματα της δράσης, ο πρόεδρος του 13ου περιφερειακού τμήματος Αν. Αιγαίου του ΟΕΕ προσθέτει: «Η πλατφόρμα έχει και αρκετά μειονεκτήματα κυρίως για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες.

Διότι έχουν την υποχρέωση μετά τον έλεγχο και την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, που πρέπει πρώτα να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι με βάση τους ΚΑΔ της επιχείρησής τους, να καταχωρήσουν μέσα στην πλατφόρμα αναλυτικά την κάθε φορτωτική ξεχωριστά (ημερομηνία, αριθμό στοιχείου, επωνυμία προμηθευτή, αξία κλπ.) να επισυνάπτουν μαζί την απόδειξη πληρωμής της φορτωτικής και στη συνέχεια να τις σκανάρουν για να τις στείλουν με αρχείο ηλεκτρονικά.

Θεωρούμε ότι η παραπάνω διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα και δυσλειτουργική για τις επιχειρήσεις, πόσο μάλλον για εκείνες που έχουν μεγάλο όγκο φορτωτικών, αφού αρκετές από αυτές δεν έχουν ούτε τον εξοπλισμό (Η/Υ, scanner κλπ.) αλλά ούτε και τη γνώση για να το πράξουν. Πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι φορείς να απλοποιήσουν την όλη διαδικασία για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για όλους, διαφορετικά αρκετές επιχειρήσεις θα απογοητευτούν και δεν θα συμμετέχουν στη δράση αυτή, διότι τα οφέλη που θα επρόκειτο να αποκομίσουν θα είναι ίδια ή ίσως και λιγότερα σε κάποιες περιπτώσεις, από το κόστος της υποβολής.

Βελτιωτικές προτάσεις
Καταλήγοντας, ο κ. Μπαρούτης καταθέτει μια σειρά από προτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) Η διεύρυνση του μέτρου σε επόμενη φάση για όλα τα νησιά της χώρας, β) η επέκταση του μέτρου σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν προορισμό τα νησιά, έτσι ώστε να ενισχυθεί και η τουριστική κίνηση στα νησιά αυτά, γ) επειδή η διαδικασία για τις επιχειρήσεις είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα και επειδή το κόστος πολλές φορές είναι μεγαλύτερο από το όφελος της υποβολής, θα πρέπει να βρεθεί μια απλούστερη διαδικασία πιο φιλική για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να έχει νόημα για αυτές να μπορούν να υποβάλουν αίτηση, δ) θα πρέπει η εφαρμογή να επεκταθεί και στις αεροπορικές μετακινήσεις, δεδομένου ότι αυτές κατά κανόνα γίνονται από λόγους ανάγκης και όχι λόγω οικονομικής.»

Πηγή: emprosnet.gr