Αυτές είναι... συμφωνίες!

Ποικίλες ήταν οι αντιδράσεις και σε τοπικό επίπεδο, από τη συνάντηση αλλά και τη συμφωνία που τελικά ανακοινώθηκε ανάμεσα στην πολιτεία και την εκκλησία. Από το πώς υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός τον αρχιεπίσκοπο, μέχρι το πόσο καλή ήταν η προετοιμασία που έγινε.

Εδώ στα Δωδεκάνησα πάντως και στις αντίστοιχες Μητροπόλεις που υπάγονται στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, κανένας δεν γνώριζε το παραμικρό και κανείς δεν είχε ενημερωθεί.
Το πιο σημαντικό είναι ότι ούτε και προβλέπεται να μάθουμε σύντομα.

Γιατί προφανώς, ούτε οι... ίδιοι που το σχεδίασαν, δεν ξέρουν καλά – καλά πως θα εφαρμοστεί ακριβώς!   Έχει ο... Θεός σου λέει..!

Μιχ. Μ.