Λεξιστορείν: Το τέμενος!

Η λέξη τέμενος δήλωνε στην αρχαιότητα το ξεχωριστό κομμάτι γης που ήταν αφιερωμένο σε κάποιο θεό ή ήρωα και στο οποίο συνήθως υπήρχε κάποιος ναός και βωμός.

Σήμερα δηλώνει τον χώρο λατρείας των μουσουλμάνων αλλά και μεταφορικά το ίδρυμα που καλλιεργούνται οι τέχνες και τα γράμματα (τέμενος των Μουσών).

Ετυμολογείται από το ρήμα τέμνω = κόβω, ξεχωρίζω, διαχωρίζω, όπως δηλώνει και η αρχική του σημασία (το ξεχωριστό, το απομονωμένο από την κοινή χρήση κομμάτι γης).