Συντονισμένες ενέργειες  για τη θωράκιση της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ

Τη στήριξή του παρέχει στην ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ το περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου σε ό,τι αφορά τον αγώνα της για επέκταση του χρόνου λειτουργίας της, καθώς όπως είναι γνωστό θα πρέπει άμεσα να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση η οποία θα διασφαλίζει το μέλλον της.

Το σώμα στη χτεσινή του συνεδρίαση, ασχολήθηκε με το θέμα και μάλιστα παρευρέθηκαν τόσο ο πρόεδρος της εταιρίας αντιδήμαρχος Αγαπητός Πάλλας, όσο και ο διευθυντής της Νίκος Γιωτόπουλος και ο πρόεδρος των εργαζομένων Νίκος Ρεσβάνης.
Το περιφερειακό συμβούλιο δήλωσε τη στήριξή του και τη συνδρομή του στην παράταση λειτουργίας της, ως μίας δομής χρήσιμης για την περιοχή που καλύπτει πολλά κενά της κεντρικής διοίκησης.

Σημειώνεται ότι για να συνεχίσει η λειτουργία της θα πρέπει να προστεθεί στη ρύθμιση η κατωτέρω παράγραφος με το εξής περιεχόμενο:

«Οι υφιστάμενες σε νησιωτικούς δήμους αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τους τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, τις δράσεις πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης και προσφέρουν με τη λειτουργία και τις δράσεις τους έργο προς το κοινωνικό σύνολο, στις οποίες συμμετέχουν (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 9 του Ν. 3274/2004) και κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους φορείς της περίπτωσης α του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 δύνανται με σχετική τροποποίηση του καταστατικού τους να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειάς του, που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη».