Στο ΕΣΠΑ η «Αποκατάσταση δωμάτων και  συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Πάτμου»

Της Σμαράγδας Μουλιάτη στο patmos times.gr

Στον Άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας εντάσσεται το έργο «Αποκατάσταση δωμάτων και συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου».

Το αίτημα ένταξης υπεβλήθη από την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και νόμιμος υπεύθυνος της πράξης είναι η προϊσταμένη του κ. Μαρία Μιχαηλίδου.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 985.000,00 €. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στην εισήγιση του αιτήματος αναφέρεται:
Η μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ιδρύθηκε το 1088 από τον όσιο Χριστόδουλο και έχει περιληφθεί στον κατάλογο των Μνημείων της παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (1999).

Το καθολικό της διασώζει εξαίρετες τοιχογραφίες του 15ου αιώνα, ενώ τον 13ο αιώνα χρονολογούνται οι τοιχογραφίες της τράπεζας.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της υγρασίας που αντιμετωπίζει το μνημείο με τη μόνωση και την αποκατάσταση των δωμάτων του, όπως επίσης και τη συντήρηση των τοιχογραφιών του.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:
Δώματα:
Γενική ανάσυρση των δωμάτων του συγκροτήματος (έκτασης 1.670 τ.μ.), με προτεραιότητα στην ανατολική πλευρά, όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθαίρεση των επιστρώσεων, διάστρωση διαδοχικά με πέτσωμα από σανίδες, υγρομονωτικό στρώμα διαπνέουσας μεμβράνης, ελαφρομπετόν ρύσεων, δεύτερο υγρομονωτικό στρώμα διαπνέουσας μεμβράνης, κονία εξομάλυνσης και πλακίδια τύπου cotto. Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στις θολωτές κατασκευές.

Υδρορρόες:
Θα κατασκευασθούν νέες υδρορρόες (συνολικού μήκους 183 μ.), όλες εξωτερικές, ενώ οι παλαιές θα καταργηθούν και θα σφραγισθούν.

Στεγανοποιήσεις προεξοχών: Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές της ανατολικής πλευράς (κορδόνι σκάρπας, μικρές στέγες, συνολικού μήκους 230 μ.), οι οποίες είναι πιθανόν να οδηγούν τα όμβρια στο εσωτερικό του κτηρίου, θα καλυφθούν με μολυβδόφυλλα (έκτασης 8 τ.μ.), πάνω σε υπόστρωμα αργίλου με επαρκή κλίση για την απορροή των υδάτων.

Αρμολογήματα:
Σε περιορισμένες επιφάνειες των τοίχων (έκτασης 450 τ.μ.), ιδίως της ανατολικής πλευράς, όπου απαιτείται, θα γίνουν αρμολογήματα.

Συντήρηση τοιχογραφιών:
Θα πραγματοποιηθεί συντήρηση των τοιχογραφιών του ιερού βήματος, του δυτικού σταυροθολίου του καθολικού και της τράπεζας. Στο καθολικό θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: στερέωση των αποκολλημένων από την τοιχοποιία κονιαμάτων (έκτασης περίπου 5 τ.μ.) και αποσαθρωμένων κονιαμάτων (έκτασης 2 τ.μ.), καθαρισμός των τοιχογραφημένων επιφανειών (έκτασης περίπου 110 τ. μ.), σποραδικές αφαιρέσεις αλάτων και επιζωγραφίσεων.

Στην τράπεζα ο ζωγραφικός διάκοσμος εκτείνεται σε επιφάνεια 123 τ.μ. περίπου.
Θα πραγματοποιηθούν στερεώσεις αποκολλημένων κονιαμάτων (έκτασης 20 τ.μ.), καθαιρέσεις νεώτερων κονιαμάτων στον δυτικό και βόρειο τοίχο (έκτασης 130 τ.μ.), απομακρύνσεις πέπλων αλάτων και καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/01/2019. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 29/12/2021.

Είναι ένα αναγκαίο και σημαντικό έργο αποκατάστασης και σίγουρα θα πρέπει να γίνει με πολλή προσοχή από έμπειρους επιστήμονες-τεχνίτες  και να μην έχει το αποτέλεσμα του έργου της αποκατάστασης της Αποκάλυψης.