Εκείνα τα πέτρινα χρόνια-1821. Επίθεση κατά του Διοικητηρίου στο Μαντράκι  επειδή ο Σουκιούρ υποστήριζε τους Χριστιανούς

Ο ΝΑΞΗΣ μας αφήνει τη μαρτυρία του, για το φοβερό Σουκιούρμπεη, στα «Ιστορικά Σημειώματά» του, που κατά καιρούς δημοσιεύονταν στην εφημερίδα «Νέα Ρόδος». Ο ΝΑΞΗΣ δεν ήταν άλλος από το μεγάλο μας λαογράφο Αναστάσιο Βρόντη, που μας κληρονόμησε ένα πλούτο, ένα θησαυρό ανεκτίμητο, που σήμερα γευόμαστε, αναδιφώντας τα παλιά, εκείνα τα δίσεκτα, πικρά, αλλοτινά χρόνια-τις ρίζες του τόπου μας.

Έγραφε λοιπόν ότι επί της εποχής του Σουκιούρμπεη, πολλοί Τούρκοι στη Ρόδο, γουρούκηδες (1) ήταν δυσαρεστημένοι γιατί υποστήριζε του γραικούς-χριστιανούς.

Διηγούνται, λοιπόν, ότι οι γιουρούκηδες αυτοί, επήγαν απέναντι εις την Ανατολήν και εκάλεσαν Τούρκους, κακοποιά στοιχεία, ίνα έλθωσιν (2) εις Ρόδον κατά του Σουκιούρμπεη, και τον περί αυτών.
Κατέφθασαν εις τον λιμένα Μανδρακίου και ήρχισαν φωτιάν κατά των σωματοφυλάκων του Σουκιούρ.

Οι  περί τον Σουκιούρ κατά την παράδοσιν των γεροντοτέρων, οι οποίοι ήκουσαν από τους παππούδες των, ήσαν αρναούτηδες (3), ήτοι Αλβανοί, οι οποίοι αντεπυροβόλουν κατά των γιουρούκηδων και ημύνοντο υπέρ του Πασά των, Σουκιούρ ο οποίος από του παραθύρου του Διοικητηρίου του, σημερινού Ταχυδρομείου, έβλεπε και παρηκολούθει την συμπλοκήν. Εκεί προ του Διοικητηρίου, εν τη θαλάσση του Μανδρακίου εστάθμευεν η σκούνα του, ιστιοφόρον μεγάλον, που έκαμνε τα ταξίδια του ο Πασάς, εις τα χωριά της Ρόδου.

Καπετάνιος εις την σκούναν του ήτο ο Μάκρας εκ της γνωστής οικογενείας Μάκρα (4). Από το παράθυρον ο Σουκιούρ, από το οποίον έβλεπε τα γινόμενα εφώναξεν, άνοιξε φωτιά με τα κανόνια σου Μάκρα!. Διότι η σκούνα είχε κανονάκια επάνω.

Μόλις ήρχισε να εκτελή την διαταγήν του Πασά ο Μάκρας, σφαίρα των αντιπάλων τον έρριψε, διά βολής εις την κεφαλήν, άπνουν.

Τότε διά πυροβολισμού ήναψε η φουστανέλλα ενός αρναούτη σωματοφύλακος του Σουκιούρ και ο Πασάς εφώναξεν, εις την θάλασσαν, διότι ανεφέραμεν ότι παρηκολούθει από το Διοικητήριον την συμπλοκήν και ο αρναούτης έτρεξεν εις την θάλασσαν και έσβεσε την φωτιάν του.
Η επίθεσις αυτή έγινε κατά του Σουκιούρμπεη διότι επροστάτευε τους χριστιανούς δι’ αυτό κατηγορείτο, ότι ηγάπα τους γκιαούρηδες (5).  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Γιουρούκης, άξεστος, βάρβαρος.
2. Ακολουθείται η γραφή της εποχής.
3. Άγριοι.
4. Η οικογένεια Μάκρα την εποχή εκείνη κατοικούσε στους Αγίους Αναργύρους
5. Γκιαούρης, άπιστος, υβριστική ονομασία των Χριστιανών για τους μωαμεθανούς
 

Το Τουρκικό Διοικητήριο μετατρέπεται σε Ιταλικό. Μάιος 1912
Το Τουρκικό Διοικητήριο μετατρέπεται σε Ιταλικό. Μάιος 1912

 

Η Παλιά Πόλη της Ρόδου στα τέλη του 19ου αιώνα
Η Παλιά Πόλη της Ρόδου στα τέλη του 19ου αιώνα

 

Το τουρκικό Διοικητήριο, Ταχυδρομείο τα πρώτα χρόνια της ενσωματώσεως-Φωτό Κοζάς
Το τουρκικό Διοικητήριο, Ταχυδρομείο τα πρώτα χρόνια της ενσωματώσεως-Φωτό Κοζάς

 

Πλάνο της πόλης της Ρόδου και το λιμάνι με το τελωνείο-1844
Πλάνο της πόλης της Ρόδου και το λιμάνι με το τελωνείο-1844

 

Μαθητές της Αστικής Σχολής στο μεσοπόλεμο. Διακρίνεται  δεύτερος από αριστερά ο Λαογράφος μας Αναστάσιος Βρόντης, στο κέντρο ο διευθυντής Ιωάννης Αποστόλου  και πρώτος δεξιά ο δάσκαλος Φιλήμων Γιαμαλής
Μαθητές της Αστικής Σχολής στο μεσοπόλεμο. Διακρίνεται δεύτερος από αριστερά ο Λαογράφος μας Αναστάσιος Βρόντης, στο κέντρο ο διευθυντής Ιωάννης Αποστόλου και πρώτος δεξιά ο δάσκαλος Φιλήμων Γιαμαλής

 

Το Μαντράκι, το 1900-Φωτό μέρους πανοράματος της πόλεως
Το Μαντράκι, το 1900-Φωτό μέρους πανοράματος της πόλεως

 

Χάρτης της Ρόδου 1850
Χάρτης της Ρόδου 1850