Ο Ζίγδης προκαλεί τον λαό και ο γαμπρός του... δέρνει

ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Ο κ. ΖΙΓΔΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΒΡΟΣ ΤΟΥ... ΔΕΡΝΕΙ

«Ντροπή να προκαλείται ο κόσμος»


Τα προχθεσινά επεισόδια εις τα Λαϊκά της οδού Νέας Ζηλανδίας, κατά τα οποία ήρως ήτο ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Χατζηκωνσταντής, ξυλοκοπήσας, ως λέγεται, μίαν γυναίκα είχαν και επακόλουθα παλληκαρισμών.

Συγκεκριμμένως αναφέρεται ότι έξωθι του Β’ Τμήματος, όπου είχον οδηγηθεί προχθές το εσπέρας οι πρωταίτιοι των επεισοδίων, ενώ η Αστυνομία ησχολείτο με την διάλυσιν του λαού όστις εκραύγαζεν “Ούστ”, ο κουνιάδος του κ. Χατζηκωνσταντή βουλευτής κ. Ζίγδης, ιστάμενος πλησίον του Διοικητού Χωροφυλακής κ. Βενιζέλου, ήρχισεν αιφνιδίως να κραυγάζη: «Πού είναι οι παλληκαράδες σας; Πού είναι οι παλληκαράδες σας;» προκαλών τον λαόν.

Κατόπιν τούτου, ενεφανίσθη προ αυτού ο κ. Μερκούριος Αρφαράς, ο οποίος του είπε: «Ορίστε κ.Ζίγδη. Εμείς δεν είμαστε παλληκαράδες. Εσείς κτυπήσατε τις γυναίκες, που τις βρήκατε μόνες. Ντροπή να προκαλήται ο κόσμος».

Τότε ο κ. Ζίγδης, φρονίμως ποιών επροτίμησε να αναχωρήση κατηφής.

ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας). Συνεπεία της από μηνός και πλέον επικρατούσης ανομβρίας καθώς και της ξηρασίας ήρχισαν να αποθνήσκουν πολλά πρόβατα, με αποτέλεσμα να παρατηρηθή έλλειψις γάλακτος και γιαούρτης εις ολόκληρον την Κάλυμνον. Αι ζημίαι διά τους ποιμένας είναι λίαν σημαντικαί. Εκ παραλλήλου αι δυσμενείς καιρικαί συνθήκαι επέδρασαν και επί των αμπέλων με κίνδυνον ως λέγουν ειδικοί αμπελουργοί την κατά 60% μείωσιν της παραγωγής σταφυλών και άλλων προϊόντων, εάν η κακοκαιρία εξακολουθήση επέτινος ακόμη ημέρας. 
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ 5-0
Πέντε χιλιάδες φίλαθλοι απεθέωσαν προχθές εις το Εθνικόν Στάδιον τους πρωταθλητάς Ελλάδος, ποδοσφαιριστάς του Ολυμπιακού Πειραιώς, αγωνιζομένους με την Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου ομάδα του Διαγόρα.

Πέντε χιλιάδες φίλαθλοι από πολύ ενωρίς κατέλαβον θέσεις εις τας κερκίδας και έδωσαν το παρών διά τον μεγάλο αγώνα που θα άρχιζε εντός ολίγου. Πρωτοφανής κοσμοπλημμύρα ήτο η προχθεσινή διά τα αθλητικά χρονικά της Δωδεκανήσου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά μετέβησαν εις το Στάδιον διά να απολαύσουν την ομάδα “θαύμα” την ομάδα “θρύλο” που τελικά μετά την λήξιν του αγώνος την αποθέωσαν κυριολεκτικώς...

Εις την εξέδραν των επισήμων διακρίναμεν τον Νομάρχην Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου, τον Βουλευτήν Δωδεκανήσου κ. Σ. Κωτιάδη, τον Δήμαρχον Ροδίων κ. Πετρίδη και τας Αθλητικάς μας Αρχάς.

Επίσης τον αγώνα παρηκολούθησαν οι 22 ήρωες της ΕΟΚΑ.

Την 2.35 μ.μ. κατήλθε εις το γήπεδον ο διαιτητής ΕΠΟ κ. Φατούρος ακολούθως δε εισέρχονται αι ομάδες του Ολυμπιακού και Διαγόρα διά να παραταχθούν προ του κ. διαιτητού με τας ακολούθους συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σούλανδρος, Ρωσσίδης, Σούλης, Στεφανάκος, Πολυχρονίου, Κοτρίδης, Ποσειδών, Παπάζογλου, Ιωάννου, Μπέμπης και Ψύχος.
ΔΙΑΓΟΡΑΣ: Πετρίδης, Ρίζος, Δελαπόρτας, Κυπραίος, Παπαδιός, Ασπράκης, Πανάγος, Κυπριώτης, Σβίνος Ι., Σβίνος Π. και Σκούλουκας.

Μετά έναν τεχνικόν και συναρπαστικόν αγώνα, ο Ολυμπιακός επεβλήθη του Διαγόρα με 5-0 (ημίχρονον 3-0). 

Τα τέρματα εσημείωσαν οι Μπέμπης 2, Παπάζογλου 2 και Ιωάννου 1.

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΓΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΖΩΛΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥΣ
Εις το Στάδιον χθες επραγματοποιήθη αθλητική ημερίς κατά την οποίαν εις τον δρόμον των 3.000 μ. επρώτευσε ο Παπανικολάου με δεύτερον τον Βαρελέζην, ενώ εις τα 800 μ. πρώτος ήλθεν ο Κλαδίτης με δεύτερον τον Βαρελέζην.

Εξ άλλου κατά τον αγώνα ποδηλασίας 50 γύρων με 5 σπρίν επρώτευσε ο Κοκκινομάγουλος με δεύτερον τον Τζώλη (Ερμού) και τρίτον τον Τηλιακόν.