Ο Π. Καμπουρόπουλος υπεύθυνος τουρισμού της ΝΟΔΕ Δωδεκανήσου

Με απόφαση του γραμματέα οργανωτικού της ΝΔ κ. Στυλιανού Κονταδάκη, ορίστηκε υπεύθυνος του τομέα τουρισμού της ΝΟΔΕ Δωδεκανήσου ο κ. Παντελής Καμπουρόπουλος.

Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
“Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος.
2. Τη με αριθμ.  πρωτοκόλλου 931/23.5.2018 επιστολή του Γραμματέα Οργανωτικού για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπευθύνους θεματικών τομέων δράσης στις ΝΟ.Δ.Ε. και στις ΔΗΜ. Τ.Ε.

3. Την από 18/4/2019 εισήγηση του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου κ. Μπακίρη Παύλου για την αντικατάσταση του Υπεύθυνου του Τομέα Τουρισμού της ΝΟ.Δ.Ε. κ. Γερονικόλα Νικολάου με τον κ. Καμπουρόπουλο Παντελή, αποφασίζουμε τον ορισμό τον κ. Καμπουρόπουλο Παντελή ως υπεύθυνου τομέα Τουρισμού.

Ο παρακάτω εργαζόμενος μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΝΟ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου για την οποία έχει οριστεί με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου”.