Γυμνάσιο Έμπωνας: «Αντιμετωπίζουμε την εσωστρέφεια, ανατρέφουμε  παγκόσμιους πολίτες” μέσω του ERASMUS+ KA2

Από το Σεπτέμβριο του 2018 το Γυμνάσιο Λ.Τ. Έμπωνα συμμετέχει σε διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καινοτομία στην εκπαίδευση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Erasmus+ δράση ΚΑ2.

Το πρόγραμμα με γενικό τίτλο “Europeanvaluesareall RIGHT” υλοποιείται στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης ανάμεσα σε τέσσερις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εκτός από το Γυμνάσιο Λ.Τ. Έμπωνα συμμετέχουν τα εξής σχολεία:
1. ScoalaGimnaziala ''Friedrich Schiller" (Ρουμανία)
2. Congregazionesuore Francescane Missionarie del sacrocuore (Ιταλία)
3. SalihliI 50. YIL ORTAOKULU (Τουρκία).

Σκοπός της σύμπραξης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών των εταιρικών σχολείων σε θέματα διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς και απόκτησης ενός ευρωπαϊκού προσανατολισμού ενώ απώτερος στόχος αναδεικνύεται η εμβάθυνση σε ζητήματα ετερότητας.

Βασική προτεραιότητα του τρέχοντος προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών ώστε με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία επιδιώκοντας τη στοχευμένη και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων τους για την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης τους και την επέκταση του αντίκτυπού τους πέραν των οργανισμών που συμμετέχουν άμεσα στο κάθε σχέδιο.

Επιπρόσθετα η δυναμική της συνέργειας αυτής πιστοποιείται και από την καλλιέργεια από τους συμμετέχοντες/ουσες ενός συνόλου αξιών και συμπεριφοριστικών προτύπων βάσει των απόψεων των ορθοδόξων, καθολικών και μουσουλμανικών θρησκειών και ο μετέπειτα μετασχηματισμός αυτών των προτύπων συμπεριφοράς σε ενεργά, δημοκρατικά και πολυπολιτισμικά πρότυπα πολιτικής έκφρασης στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν τέσσερις εκπαιδευτικές επισκέψεις (1 σε κάθε χώρα) με τη συμμετοχή μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών. Ήδη το Μάρτιο του 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη κινητικότητα του προγράμματος στη Ρώμη της Ιταλίας η οποία ήταν και η πρώτη χώρα υποδοχής.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων και δραστηριοτήτων οι μαθητές/τριες και οι καθηγητές/τριες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το σχολείο υποδοχής “IstitutoMariaImmacolata” και να συμμετάσχουν σε δράσεις γνωριμίας και δημιουργίας δεσμών μέσω του αθλητισμού και της μουσικής, δράσεις που προώθησαν και συνετέλεσαν ενεργά στην καλλιέργεια ενός διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνομίλησαν και συνεργάστηκαν άψογα με μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς από τις άλλες χώρες-εταίρους και ανέπτυξαν μια αμοιβαία σχέση συνεργασίας και υγιούς σύμπραξης, γεγονός που αποτελεί εγγύηση για την επιτυχημένη πορεία και των επικείμενων μετακινήσεων.

Το προσεχές διάστημα το Γυμνάσιο Λ.Τ Έμπωνα θα υποδεχθεί 21 μαθητές/τριες και 8 καθηγητές/τριες από τις χώρες Ρουμανία-Ιταλία-Τουρκία οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα μιας εβδομάδας που διοργανωτής θα είναι το Γυμνάσιο Λ.Τ Έμπωνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκδήλωση έναρξης των εργασιών της δεύτερης αυτής κινητικότητας θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υφυπουργός Εκπαίδευσης της Ρουμανίας Κος LixandruFlorian καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Εκπαίδευσης της επαρχίας Mures Κος SabinPascan. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί μας, οι μαθητές/τριες από τις άλλες χώρες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα ήθη και έθιμα του τόπου μας καθώς και τον τρόπο ζωής και καθημερινότητάς μας.

Με τον τρόπο αυτό θα εκπληρωθούν ποιοτικότερα και οι στόχοι του προγράμματος, αφού οι μαθητές/τριες θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και θα αντιληφθούν καλύτερα τη θέση τους ως ισότιμοι πολίτες της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Ο Διευθυντής του Σχολείου Μπούτης Μιχαήλ και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, με έντονη την επιθυμία και διάθεση να συνδέσουν τη μοναδική φυσιογνωμία του χωριού Έμπωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ζωής και δράσης, σχεδίασαν με μεράκι και οργάνωσαν ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας με ευρωπαϊκά σχολεία, το οποίο θα δώσει τη  δυνατότητα σε μαθητές/τριες, καθηγητές /τριες, γονείς και τοπική κοινωνία να αναπτύξουν δεσμούς, ιδανικά και νέες προοπτικές για το μέλλον της ζωής τους.

Οι δράσεις διάχυσης των πρώτων αποτελεσμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη και ο αντίκτυπος στο παιδαγωγικό έργο του σχολείου αλλά και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα αναμένεται να είναι πολυσήμαντος