8ο Δημοτικό Σχολείο  Ρόδου:  Ένα «Οικολογικό Σχολείο»

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου είναι από το 2015 μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία».

Οι μαθητές/τριές του εκπονούν προγράμματα και επεξεργάζονται με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους θέματα όπως η ενέργεια, τα απορρίμματα, το νερό, οι μεταφορές, η υγιεινή διαβίωση, η βιοποικιλότητα, ο καταναλωτισμός.

Αντικειμενικός σκοπός των προγραμμάτων είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, ώστε το σχολείο να αποτελεί ένα πραγματικό «Οικολογικό Σχολείο». Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση ενός «Οικοκώδικα», που είναι ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, καθώς και την εφαρμογή περιβαλλοντικών «Σχεδίων Δράσης», που αφορούν τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και τη μετατροπή του σε έναν καθαρό, όμορφο και φιλικό χώρο.

Οργανώνονται επίσης εκδηλώσεις και δράσεις σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχοντας ως στόχο το άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία και την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Με την ολοκλήρωση κάθε Σχεδίου Δράσης το σχολείο αξιολογείται από τους συντονιστές του Προγράμματος, ενώ μετά από τουλάχιστον δύο συναπτά έτη επιτυχημένων περιβαλλοντικών δράσεων έχει τη δυνατότητα να επιβραβευτεί με τη Σημαία που φέρει το σήμα του Προγράμματος.

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, συμμετέχοντας τα τελευταία χρόνια σε ανάλογες περιβαλλοντικές δράσεις, τιμήθηκε με την απονομή του τίτλου του "Οικολογικού Σχολείου" και περιλήφθηκε στα σχολεία που βραβεύτηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 6 Απριλίου 2019 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα.

Παραλαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων, συνεχίζει με τους/τις μαθητές/τριές του να ενημερώνεται για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να μεριμνά για την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση της οικολογικής συνείδησης.