Λεξιστορείν: Ο αέναος

Το επίθετο αέναος δηλώνει αυτόν που δεν σταματά ποτέ, τον αδιάκοπο, τον συνεχή.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το επίρρημα αεί (πάντα) και β’ συνθετικό το ρήμα νάω (ρέω, κινούμαι).