Λεξιστορείν: Οι ορμόνες!

Ορμόνες ονομάζουμε τις  ουσίες που  παράγονται στον οργανισμό, κυκλοφορούν στο αίμα  κι επηρεάζουν τη δραστηριότητα  κυττάρων ή οργάνων του σώματος.

Η λέξη αποτελεί αντιδάνειο καθώς προέρχεται από την αγγλική λέξη hormone η οποία όμως δημιουργήθηκε από το αρχαίο ρήμα ορμώ = θέτω σε κίνηση, παρακινώ, σημασία που επιβεβαιώνεται από την λειτουργία των ορμονών στο σώμα μας.