Λεξιστορείν: Ο σκαραβαίος!

Ως  σκαραβαίο ονομάζουμε μια κατηγορία εντόμων που ανήκουν στα κολεόπτερα  (τα γνωστά σκαθάρια) αλλά και το γνωστό τύπο αυτοκινήτων της Volkswagen (λόγω της ομοιότητας του με σκαθάρι).

Η λέξη αποτελεί αντιδάνειο μιας και πρόερχεται από τη λατινική λέξη scarabaeus, με αναγωγή όμως στο αρχαιοελληνικό κάραβος με τη σημασία του εντόμου - σκαθαριού.