Παρουσίαση αποτελεσμάτων  του έργου MEDBLUEISLANDS

Ο Δήμος Ρόδου διοργανώνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου MEDBLUEISLANDS «Εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων ως αποτέλεσμα του τουρισμού».

Συγκεκριμένα, σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης εποχιακής διακύμανσης των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισμού στη Ρόδο και η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 στις 10 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
09:50-10:10 Εγγραφές
10:00-10:15 Χαιρετισμοί
10:15-10:30 Τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη
10:30-10:40 Γνωριμία με το έργο BLUEISLANDS
10:40-11:20 Παρουσίαση αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών στη Ρόδο (Μικροπλαστικά-Χαρακτηριστικά Αποβλήτων-Θαλάσσια ρύπανση)
11:20-11:30 Συζήτηση.