Λεξιστορείν: Ο χειρώνακτας!

Χειρώνακτα χαρακτηρίζουμε σήμερα αυτόν που εργάζεται με τα χέρια του, με καταβολή σωματικής δύναμης.

Η λέξη  προέρχεται από τον αρχαίο τύπο χειρώναξ, σύνθετο από τη λέξη  χειρ (το χέρι) και β’ συνθετικό τον τύπο άναξ –άνακτος = ο κύριος, ο βασιλιάς. Άρα πρώτη σημασία της λέξης χειρώνακτας ήταν ο  βασιλιάς των χεριών.