Το νέο προεδρείο του δ.σ. και  οι αντιδήμαρχοι του δήμου Λειψών

Μετά την ορκωμοσία και εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής Λειψών, συγκλήθηκε την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου  το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό  θέμα: «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής του δήμου Λειψών», κατά τις οποίες εξελέγησαν:

Για το προεδρείο:
 Πρόεδρος: Θεολόγος Γαμπιέρης
Αντιπρόεδρος: Τσαλίκη Πελαγία
Γραμματέας: Κλάψη Ευαγγελία

Για την Οικονομική Επιτροπή:
Τακτικά Μέλη:

1. Πρόεδρος , Φώτης Μάγγος (δήμαρχος)
2. Κλάψη Ισιδώρα
3 Λαουντού Ευαγγελίστρα
4. Βαβουλάς Κωνσταντίνος
5. Πατέλλης Δημοσθένης
6. Καΐρης Άγγελος
7. Καρύδη Ουρανία

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Μπουράκης Κων/νος
2. Τσαλίκη Πελαγία
3. Παπαμανώλη Τσαμπίκα
4. Κλάψη Ευαγγελία

Παράλληλα,  ο δήμαρχος  Λειψών, Φώτης Μάγγος, προχώρησε με απόφασή του στον ορισμό των αντιδημάρχων ως εξής:
• Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και Αντιμετώπισης προβλημάτων καθημερινότητας, Δημοσθένης Πατέλλης  
• Αντιδήμαρχος διοικητικών, οικονομικών και πληροφορικής  Ευαγγελίστρα Λαουντού

• Αντιδήμαρχος πολιτισμού, παιδείας και αθλητισμού, Ισιδώρα Κλάψη.
 Τις επόμενες ημέρες θα μεταβιβαστούν  οι αρμοδιότητες προς τους αντιδημάρχους με νέα απόφαση δημάρχου.