Τι είναι το διάστρεμμα, γιατρέ;

Διάστρεμμα ορίζεται ως η κάκωση (απλή διάταση έως πλήρης ρήξη) των συνδέσμων μιας άρθρωσης.

Συνηθέστερη θέση είναι η περιοχή της ποδοκνημικής άρθρωσης και προδιαθετικοί παράγοντες αποτελούν το αυξημένο σωματικό βάρος, προηγούμενος τραυματισμός στην περιοχή και η έλλειψη προθέρμανσης πριν την άσκηση.

Εκδηλώνεται με πόνο, οίδημα, αιμάτωμα και αδυναμία φόρτισης του σκέλους. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η διάγνωση είναι κλινική, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις απαιτείται ακτινολογικός έλεγχος για τον αποκλεισμό κατάγματος και η μαγνητική τομογραφία για εκτίμηση του βαθμού ρήξης του συνδέσμου.

Θεραπευτικά συνιστώνται στον ασθενή επίδεση του σκέλους, παγοθεραπεία, ανάρροπη θέση, συστηματική φυσικοθεραπεία και αποιδηματική αγωγή, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η χειρουργική παρέμβαση.
                                                                                                                                                                                 Πηγή: iator.gr