Λεξιστορείν:  Το πούρο!

Η λέξη πούρο, το γνωστό είδος τσιγάρου χωρίς τσιγαρόχαρτο, έχει ισπανικές ρίζες.

Συγκεκριμένα, προέρχεται από την έκφραση puro (από το λατινικό purus = o καθαρός) tobacco= o καθαρός καπνός, επειδή το πούρο αποτελείται από καθαρά φύλλα καπνού σε αντίθεση με το τσιγάρο.