Λεξιστορείν: Το κηροπήγιο!

Το κηροπήγιο, το γνωστό σκεύος που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση κεριών, είναι σύνθετη λέξη.

Α’ συνθετικό της λέξης είναι το «κηρός» (= κερί)  και β’ συνθετικό το αρχαίο ρήμα  «πήγνυμι» (=πήζω, στερεώνω) δηλώνοντας ακριβώς τη λειτουργία του σκεύους (στερέωμα των κεριών).