Λεξιστορείν: Ο αχθοφόρος!

Αχθοφόρο ονομάζουμε σήμερα τον άνθρωπο που μεταφέρει φορτία έναντι αμοιβής.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό την αρχαία λέξη άχθος (εκ του ρήματος άχθομαι = είμαι φορτωμένος  και αργότερα είμαι στενοχωρημένος) και β’ συνθετικό το ρήμα φέρω.