Μ. Κόνσολας: Στρατηγικός μας στόχος  η ανάκτηση της  ανταγωνιστικότητας  του τουρισμού μας

Tου Μάνου Κόνσολα
Υφυπουργού Τουρισμού Βουλευτή Δωδεκανήσου Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η τάση που καταγράφεται για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2019, παρουσιάζεται ως «διόρθωση». Είναι μια εξέλιξη που οφείλεται στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που έχει ο τουρισμός μας και οφείλεται σε τρεις παράγοντες:

1ον: Στις φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν μετά το 2015 στο τουριστικό μας προϊόν.
2ον: Στην αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων μεγάλης κλίμακας.
3ον:  Στην εποχικότητα και στη μονοκαλλιέργεια.

Υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε την υπερφορολόγηση του τουριστικού προϊόντος, πλήττοντας καίρια την ανταγωνιστικότητά του, αλλά και τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, αφού:
- Αύξησε το ΦΠΑ στη διαμονή από το 6,5% στο 13%.
- Αύξησε το ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 24%.
- Αύξησε το φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 26% στο 29%.

- Κατάργησε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά.
- Επέβαλε ειδικό τέλος διανυκτέρευσης που ισχύει από το 2018 σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Αύξησε τον ΕΝΦΙΑ σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Παράλληλα, λειτούργησε υπονομευτικά απέναντι σε κάθε επενδυτική προσπάθεια ή πρωτοβουλία στον τομέα του τουρισμού.

Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, στρατηγική επιλογή είναι η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μας.

Ήδη έγιναν τα πρώτα βήματα με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% μεσοσταθμικά, ακολουθεί η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 24% για το 2020 και στο 20% για το 2021.

Μέχρι το τέλος της τετραετίας, θα προχωρήσουμε σε μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, διαμορφώνοντας έναν ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 11% για διαμονή και εστίαση, προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε χώρες όπως η Ισπανία, η Τουρκία, η Κύπρος και η Κροατία.

Η αναπτυξιακή διαδικασία στον τουρισμό περνάει μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας που θα δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία, νέες θέσεις εργασίας και θα προσελκύσουν επισκέπτες υψηλού εισοδήματος.

Διαμορφώνουμε ένα νέο πλαίσιο με έναν αναπτυξιακό νόμο που θεσμοθετεί ευέλικτες διαδικασίες για την αδειοδότηση και υλοποίηση μιας επένδυσης, αλλά και αύξηση του συντελεστή δόμησης για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Συμπληρωματικά, θα κινηθεί και το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, που συνδέεται με την ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού τουρισμού και  την έννοια της αειφορίας,  ενώ διαμορφώνει σταθερούς κανόνες.

Η ανάκτηση ενός υψηλού δείκτη ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη εναλλακτικών και νέων μορφών τουρισμού, προκειμένου να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μονοκαλλιέργειας. Κομβικό σημείο, όμως, είναι και η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης στη χώρα μας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της ανταγωνιστικότητας.

Ήδη διαμορφώνουμε ένα νομοσχέδιο που θα αποτελέσει τομή και θα αλλάξει το χάρτη της τουριστικής εκπαίδευσης.

* Το άρθρο δημοσιεύθηκε  στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”