Προς διαγωνισμό ο Ξενώνας Σύμης για εκμίσθωση 40 ετών

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σύμης ενέκρινε το πολυετές σχέδιο διαχείρισης του Δημοτικού Ξενώνα Σύμης  και εισηγήθηκε  σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο  προκειμένου αυτό να εγκρίνει την προτεινόμενη με δημοπρασία μίσθωση με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του λόγω της μακρόχρονης 40ετούς διάρκειας της προτεινόμενης μίσθωσης.

Να σημειωθεί ότι ο Δημοτικός Ξενώνας Σύμης, αποτελεί το πιο βασικό στοιχείο της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σύμης, και το μοναδικό που λόγω της επικείμενης λήξης της μισθωτικής σύμβασης στις 31-12-2019, χρήζει υποβολής πολυετούς σχεδίου διαχείρισης.

Το  ακίνητο χρήζει μεγάλων δαπανών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, ώστε όχι μόνο να επισκευασθεί αλλά και να καταστεί σύγχρονη και ανταγωνιστική ξενοδοχειακή μονάδα.

Όπως έχει διαπιστωθεί,   υπάρχει  ήδη μεγάλο ενδιαφέρον  για τη μίσθωση του κατόπιν δημοπρασίας από διάφορους φορείς με μεγάλη ξενοδοχειακή, τουριστική και εμπορική δραστηριότητα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία μονάδα πολυτελείς αποτελώντας πόλο έλξης πελατών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.

Πηγή: tornosnews.gr