Το taxisnet θα μετρά τις αποδείξεις των ταμειακών μηχανών από το 2020

Οριστική είναι η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, για την υποχρεωτική σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxisnet, εντός του 2020, παράλληλα με την υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων και των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αλλάξουν δραματικά τις συναλλαγές των επαγγελματιών με την Εφορία.
Με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος κάθε απόδειξη που θα εκδίδει ο επαγγελματίας θα καταγράφεται αυτομάτως στη «μερίδα» του στο taxisnet και θα ενημερώνονται τα «ηλεκτρονικά βιβλία» του.

Αυτό σημαίνει, ότι στην καθολική εφαρμογή του συστήματος, το υπουργείο Οικονομικών θα είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τον ΦΠΑ που θα βεβαιώσει και θα εισπράξει ανά μήνα ή ανά τρίμηνο, όπως επίσης και θα υπολογίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον προσδοκώμενο φόρο εισοδήματος.

Το εγχείρημα όμως θα ολοκληρωθεί, παράλληλα με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς ούτως ή άλλως, οι επαγγελματικοί χώροι θα αποκτήσουν online σύνδεση με το taxisnet.

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την παλαιότητα των ταμειακών μηχανών, οι οποίες δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση με το taxisnet.

Εκτιμάται ότι 160.000 ταμειακές είναι παλαιάς τεχνολογίας και οι επαγγελματίες που τις έχουν θα υποχρεωθούν να τις αντικαταστήσουν, με σύγχρονες ή με άλλους φορολογικούς μηχανισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέτρο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιτηδευματιών με τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε. προβλέπεται ήδη από τον ν. 4446/2016 και, έκτοτε, εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης με τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία διασύνδεσης. 
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αποδίδουν την καθυστέρηση της εφαρμογής του μέτρου, στην παλαιότητα των ταμειακών μηχανών.

Και ηλεκτρονικά  βιβλία και τιμολόγια
Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθενται από το 2020 και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Στην υποχρέωση τήρησης έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και βιβλίων, θα ενταχθούν όλοι είτε τηρούν διπλογραφικά βιβλία είτε απλογραφικά. 

Κεντρικό ρόλο θα παίξει η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της  ΑΑΔΕ myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) στην οποία:
• παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και 
• απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων Όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.